ZEISS Group

Veri Koruma

ZEISS online hizmetlerinin (web siteleri, uygulamalar, sosyal ağlar) kişisel bilgilerinizi nasıl aldığına ve işlediğine hakkında bilgiler

Aşağıdaki "Veri Korumaya Genel Bakış" broşürü, ZEISS online hizmetlerinin (web siteleri, uygulamalar, sosyal ağlar) kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi hakkında kısa bir genel bakış sunmaktadır. Bu süreçle ilgili tüm bilgiler, Veri Koruma Beyanımızın tam sürümünde bulunmaktadır.

Veri Korumasına Genel Bakış

Hangi bilgileri topluyoruz?

I. Online hizmetlerimizi açtığınızda ve/veya kullandığınızda alınan bilgiler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

 • Kullandığınız tarayıcının türü
 • Web sitesinde ziyaret ettiğiniz sayfalar
 • İşletim sistemi
 • IP adresiniz ya da kısaltılmış IP adresiniz
 • Kullanıcı davranışı (ör. fare hareketleri, tıklama davranışı, oturum süresi vb.)

Bu veriler, genel olarak anonim ya da takma bir isimle isimlendirilmiş şekilde alınır ve kullanılır.

II. Web sitemize kayıt olduysanız, aşağıdakiler dahil olmak üzere kendinizle ilgili bilgileri gönüllü olarak verdiniz:

 • Adı, soyadı ve unvan
 • Ödeme bilgileri
 • İletişim bilgileri (ör. e-posta, telefon)
 • Adres ve sipariş bilgileri
 • Şirket, grup bilgisi
 • Kullandığınız ürünler ve donanımlar
 • Kişisel ilgi alanları ve tercihler

Bilgiler, ZEISS online hizmetler tarafından nasıl alınır?

ZEISS online hizmetleri farklı fonksiyonları olan çeşitli çerezler veya takip teknolojileri kullanmaktadır. Bunlar salt teknik fonksiyonları yerine getirirken aynı zamanda web sayfalarının iyileştirilmesine, sosyal medya ile etkileşimlere ve hem bizim tarafımızda hem iş ortaklarımızın tarafında kullanımla bağlantılı reklamlara katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak iş ortaklarımıza da analiz, pazarlama ve sosyal medya amaçları için bilgiler sağlıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımına dilediğiniz zaman ve farklı aşamalarda itiraz edebilirsiniz. Kişisel çerez ayarlarınızı seçmek için "Ayarlar" üzerine tıklayın:

Veriler, ZEISS online hizmetleri tarafından otomatik süreçler ya da kullanıcı girişi ile alınır, ör.:

 • Çerez izleme pikselleri
 • Doğrudan kullanıcı girişi
 • Çapraz cihaz izleme, fare izleme ve benzeri yöntemler

Çerezler, web sitelerinin daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli olmasını sağlar. Çerez, kullanıcının tarayıcısında geçici olarak kaydedilen ve kullanıcının etkinlikleri hakkında bilgi içeren bir metin dosyasıdır. Ziyaretçi tercihlerini ve web sitesi ayarlarını tanımlamak ve kaydetmek için kullanılabilir.

Not: Çerezler ve diğer internet teknolojileri ile ilgili ek bilgilere Veri Koruma Beyanımızdan ulaşabilirsiniz.

ZEISS online hizmetler kişisel bilgilerimi neden işliyor ve kullanıyor? ZEISS, kişisel bilgilerimi ne zaman kullanıyor ve işliyor?

ZEISS'ın kişisel bilgilerinizi yalnızca duruma özel olarak ya da belirli amaçlar için aldığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla aşağıdaki nedenler listesi, her durumu kapsamamaktadır.

 1. Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak için
 2. Yasal yükümlülüklere uygun hareket etmek için
 3. Güvensiz ödeme yöntemlerini kullanan ödemelerin işlenmesinde kredi kontrolü için
 4. Satın almalarda sahteciliği önlemek için
 5. Pazarlama amaçlı
 6. Web analizleri ve web sitemizin geliştirilmesi için
 7. Yarışmalar için
 8. Bültenler ve diğer abonelikler için
 9. Online uygulamalar için
 10. İletişim amaçları için ve iletişim formlarında
 11. ZEISS ID gibi korumalı alanların kullanımı sırasında ve kimlik doğrulama için
 12. Online mağazada
 13. Gereklilikler için
 14. Platformlar, bültenlere abone olma/bülten aboneliklerini iptal etme gibi ZEISS dijital hizmetlerinin ve uygulamaların kullanımı sırasında

Kişisel bilgilerinizin dikkatlice ele alınmasının sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Veri koruma ZEISS için yüksek öncelikli bir konudur ve bu nedenle bilgilerinizin yasalara tam uygun biçimde toplandığından, işlendiğinden ve kullanıldığından emin oluruz. Yukarıda, sizden kişisel bilgileri almamız gereken durumlar verilmektedir.

Bu bilgiler, web sitemizi sürekli olarak geliştirmemize ve size kişisel bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olmaktadır. Kişisel bilgilerin her bir öğesi, siparişlerinizin işlenmesi, satın alınan malların ve ürünlerin size teslim edilmesi, kredibilitenizin doğrulanması, ödemelerin işlenmesi, sahteciliklerin önlenmesi ve siparişleriniz ve ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve özel kampanyalarla ilgili size bilgi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Sizinle çabuk iletişim kurabilmek için bize e-posta adresinizi vermenizi isteriz. Adresiniz, yalnızca açıkça izin vermeniz durumunda reklam amaçları için kullanılacaktır.

Kişisel verileri işlemenin yasal temeli

Verilerinizi sadece yürürlükte olan kanunlara uygun olarak işliyoruz. Özel olarak verilerinizi General Data Protection Regulation (GDPR, Genel Veri Koruma Düzenlemesi) Madde 6 ve Madde 9 ve aynı zamanda da GDPR Madde 7'de ifade edilen onaylama şartlarına uygun olarak işleriz. Verilerinizi diğerlerinin yanında aşağıdaki yasal temelleri esas alarak işleriz. Lütfen bunun yasal temellerin tam veya kapsamlı bir listesi olmadığını dikkate alın. Aksine, bunlar sadece yasal temelleri daha şeffaf bir şekilde ifade etme amacı bulunan örnekler niteliğindedir.

 • Onay (Madde 6, Fıkra 1, Cümle 1, Bent a GDPR ve Madde 7 GDPR ya da Madde 9, Fıkra 2, Bent a ve Madde 7 GDPR): Belirli verileri yalnızca önceden verilen açık ve gönüllü rızanız üzerine işleriz. Dilediğiniz zaman, geleceğe etki edecek şekilde onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.
 • Bir sözleşmenin / sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi (Madde 6, Fıkra 1, Cümle 1, Bent b GDPR): ZEISS ve ZEISS iş ortaklarıyla sözleşmenizi başlatmak veya gerçekleştirmek için belirli verilere erişmemiz gerekir.
 • Yasal bir yükümlülüğe uygunluk (Madde 6, Fıkra 1, Cümle 1, Bent c GDPR): ZEISS bir dizi yasal gerekliliğe tabidir. Bu gereklilikleri yerine getirmek için belirli verileri işlememiz gerekmektedir.
 • Meşru menfaatlerin korunması (Madde 6, Fıkra 1, Cümle 1, Bent f): ZEISS, kendi menfaatini veya üçüncü şahısların menfaatini korumak için belirli verileri işleyecektir. Ancak bu, yalnızca ilgili özel durumda sizin menfaatinizin diğer meşru menfaatlerin önüne geçmemesi halinde geçerli olacaktır.

Kişisel bilgilerim nerede işleniyor?

Genel olarak kişisel bilgileriniz Almanya'da bulunan sunucularımızda işlenmektedir. Bilgileriniz, izin verildiğinde Almanya'dan başka ülkelerde de işlenebilir. Kullanıcı bilgileri ZEISS tarafından görevlendirilen kısmen harici şirketler tarafından işlenir.

ZEISS Group içinde (izin veriliyorsa) verileri iletirken, verileri yurt dışına iletirken ve harici iş ortaklarıyla veri işlerken, ZEISS, geçerli veri koruma yasalarına uyar ve  bu faaliyetleri mümkün olduğu kadar veri işleme sözleşmeleri, AB standart sözleşme maddeleri ve uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere mevcut veri koruma araçlarıyla korur. Yurtdışındaki yerel gereklilikler AB Temel Haklar Şartının sağladığı koruma düzeyini karşılamıyorsa, ZEISS uygun önlemlerle kişisel veri işleme risklerini minimumda tutmaya çalışacaktır.

Hangi haklara sahibim?

 • Bilgi alma hakkı
 • İtirazınızı çekme hakkı dahil olmak üzere itiraz etme hakkı
 • Bilgilerin silinmesi ya da serbest bırakılması/aktarılması hakkı
 • Bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırma ya da engelleme hakkı
 • Bilgilerin düzeltilmesini sağlama hakkı
 • Sorumlu denetleyici kurum üzerinden yapılanlar dahil olmak üzere temyiz hakkı
 • İzninizi çekme hakkı
 • Profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkı

Eğer bir veri koruma endişeniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

E-posta yoluyla iletişim (lütfen hiçbir gizli içerik içermesin): datap rivacy @zeiss .com
Telefonla iletişim: +49 7364 20-0 (anahtar kelime "veri koruması")
Web formu aracılığıyla iletişim: Forma gidin

Kişisel bilgilerim ne zaman silinir?

Kişisel bilgilerinizi, alınma amacı artık ortadan kalktığında sileriz. Bu durum, artık sonlandırılmış olan bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi sırasında alınan bilgileri kapsayabilir. Ticaret ve vergi hukukuna ve diğer yasal gerekliliklere uymak için, kişisel bilgilerinizin toplanma amacından daha uzun süreyle saklanması veya daha sonra işlenmek üzere kullanılabilmesi için başlangıçta bilgilerin bloke edilmesi gerekebilir. . Bu ayrıca yasal taleplerin beyanı, uygulanması ve savunulması için de gerekli olabilir.

ZEISS, kişisel bilgilerimi nasıl koruyor?

Kişisel bilgileriniz, örneğin ZEISS ID ya da online mağazalar gibi özel olarak korumalı alanlarda oturum açtığınızda, yarışmalara katılmak için kayıt olduğunuzda ya da bir sipariş verdiğinizde bize aktarılır. Bilgilerinizin yanlış ellere geçmemesini sağlamak için bilgiler, SSL şifrelemesi (Secure Sockets Layer) gibi standart, gelişmiş yöntemler kullanılarak şifrelenir. Bu, internet üzerinde bilgi aktarımında kullanılan kendini kanıtlamış ve güvenli bir yöntemdir.

ZEISS aynı zamanda iş ortakları ve müşterilerinin kişisel bilgilerini korumak amacıyla çok çeşitli ek teknik ve operasyonel güvenlik önlemleri de uygulamaktadır. Bu güvenlik önlemleriyle bağlantılı olarak bazen kişisel bilgilerinize erişmenize izin vermeden önce kimliğinizi kanıtlamanızı da isteyebiliriz.

ZEISS çerezler kullanıyor mu?

ZEISS, kullanıcı olarak deneyiminizin, mümkün olduğunca rahat ve kullanışlı olmasını sağlamak için çerezler kullanmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?

Çerezler ve diğer İnternet teknolojileri hakkında daha fazla bilgi alın

ZEISS ID hesabınız

ZEISS ID hesabınız, çok çeşitli ZEISS ürünü ve hizmetine giriş yapmak için kullanılabilir. Giriş yaptığınızda gönüllü olarak sağladığınız bilgiler, kişiselleştirilmiş bir kişisel veri kaydı oluşturmak için kullanılır. Bu bilgi, sizin için daha fazla özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sağlamamıza yardımcı olur.

Kişisel bilgilerinizi kullanma iznini geri çekme

Kişisel bilgilerinizi kullanma izninizi geri çekmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın:

Geri çekme formunu göster

Sahte e-postalar (spoofing), istenmeyen e-postalar (spam) ve kimlik avı (phishing)

Kimlik avı ve adres sahteciliği faaliyetlerine karşı dikkatli olun

Maalesef ZEISS markası, aldatıcı amaçlar için kötüye kullanılan markalardan biridir. Daha açık belirtmek gerekirse kullanıcılar bazen, ZEISS'tan gönderilmiş gibi görünen sahte e-postalar almaktadır. Bu e-postalar, genellikle görsel olarak ZEISS iletişimlerine benzeyecek şekilde tasarlanmaktadır ve bazen, gerçekten ZIESS'tan gelen e-postalardan ayırt etmek çok zor olabilmektedir.

Bu durumlarda sahte e-postalar gönderen kişiler, hassas bilgileri (ör. oturum açma bilgileri, müşteri bilgiler, ödeme bilgileri) çalmak ya da bilgisayar veya akıllı telefona zararlı yazılımlar yüklemek amacıyla ZEISS ile müşterilerinin arasındaki güveni kullanmaya çalışmaktadır.

Bu e-postalar, ismimiz kullanılarak bu şekilde gösterilmeye çalışılmış olsa bile bizim tarafımızdan oluşturulmamakta ya da gönderilmemektedir. Bu durum, maalesef ZEISS'ın yasadışı e-postaların oluşturulması ya da gönderilmesi üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı anlamına da gelmektedir.

Bu özellikler, aldığınız e-postanın gerçekten ZEISS tarafından gönderilip gönderilmediğini belirlemenize yardımcı olabilir:

 • ZEISS tarafından gönderilen onay e-postaları ve faturalar sadece gerçekten sipariş ettiğiniz ürün ya da hizmetler için olmalıdır.
 • ZEISS'tan gelen e-postalarda, gönderilmeden önce kontrol edildiklerinden yazım ya da dilbilgisi hataları olmamalıdır.

Web sitemizin bazı alanlarında, üçüncü taraf web siteleri hakkında bilgiler ve bağlantılar da sağlamaktayız. Bunu yalnızca ilgili tedarikçinin ciddiyeti konusunda kesin emin olduğumuzda yapmaktayız. Ancak ZEISS bu web sitelerinin veri koruma ihmallerinden veya içeriklerinden sorumlu değildir ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu harici bağlantılar, aşağıdaki simge ile işaretlenmektedir:

İstenmeyen e-postalar, kimlik avı ve sahte e-postalarla başa çıkmanın doğru yolu:

 • Şüpheli e-postaları hemen silmenizi öneriyoruz.
 • Şüpheli e-postalardaki bağlantıları veya ekleri asla açmayın ve kişisel bilgilerinizi asla vermeyin.
 • Aynı zamanda bilgisayarınızda bir virüs taraması yapmanızı da öneriyoruz.

Bir e-postada siparişiniz ya da müşteri bilgilerinizle ilgili olağandışı ya da şüpheli bilgiler varsa, siparişi verdiğiniz online mağazaya giriş yapın. Burada gerçekten vermiş olduğunuz siparişlerin tüm listesini ve her bir siparişin durumunu ve fatura numarasını bulabilirsiniz. Bunu yapmak için tarayıcınıza belirli ZEISS çevrimiçi hizmetinin adresini kendiniz girin. Adresi kendiniz girdiğinizde e-postada yer alan bağlantılarla sahte web sitelerine gitme riskini ortadan kaldırırsınız.

İpucu: Aldığınız e-postadan emin değilseniz iletişim hizmetimizi kullanarak bizimle bağlantıya geçin ya da iletişim formunu kullanarak bize yazın.

Ülkeye özgü mevzuatlar

Aşağıdakiler, Rusya Federasyonu’nda bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

Burada belirtilen hizmetler, kalıcı adresi Rusya'da bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarının kullanımı için tasarlanmamıştır. Rusya Fedarasyonu'nun bir vatandaşıysanız ve kalıcı adresiniz Rusya'da bulunuyorsa, hizmetlerimizi kullanırken verdiğiniz her türlü kişisel bilgiyi riski size ait olmak üzere verdiğinizi ve bu bilgilerle ilgili sorumluluğun tamamen size ait olduğunu onaylamaktasınız; ayrıca ZEISS hizmetlerini kullanarak kişisel bilgilerinizin işlenmek üzere alınması ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelere aktarılması için açık izninizi verdiğinizi ve ZEISS'ın Rusya Fedrasyonu'nun herhangi bir yasasına uygun hareket edilmemesinden sorumlu tutulamayacağını da kabul etmektesiniz.


Aşağıdakiler, Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

ZEISS hizmetlerini kullanarak kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve Çin dışındaki alıcılara aktarılması için açık izin verdiğinizi kabul etmiş olursunuz.


Aşağıdakiler, Birleşik Devletler’de bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

Bu web sitesinin içeriği, belirli coğrafi bölgelerdeki (ABD dahil) kişiler tarafından kullanım için kısıtlanabilir. ZEISS, web sitesinin ya da içeriğinin herhangi bir kısmının; bu bölgelerin dışında erişilebileceği ya da uygun olacağı konusunda hiçbir iddiada bulunmamaktadır. Web sitesine erişim, belirli ülkelerdeki belirli kişiler için yasal olmayabilir. Web sitesine bu yasa hükümlerini ihlal ederek erişirseniz bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve ilgili yasalara uyma yükümlülüğü size aittir.

California eyaletinin "Shine the Light" yasası, California'da ikamet eden kişilerin, ZEISS tarafından alınan ve doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü şahıslara gönderilen verilerle ilgili belirli bilgileri talep etmesine olanak sağlamaktadır.

"Shine the Light" yasası kapsamında ek bilgi talep etmek isterseniz, yukarıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişim kurun ve talebinizi, uygun biçimde sınıflandırmamız için "California Shine the Light Request" ifadesiyle birlikte gönderin. Bu işlem için, size bir cevap gönderebilmemizi sağlayacak posta adresiniz, kalıcı adresiniz ve bir e-posta adresiniz gerekmektedir.

CCPA Gizlilik Bildirimi Eki

Bu Kaliforniya Sakinleri Gizlilik Beyanı, ZEISS'ın Veri Koruma Beyanında yer alan bilgileri tamamlar niteliktedir ve yalnızca Kaliforniya Eyaletinde ikamet eden tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir. Bu Veri Koruma Bildirimini, 2019 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası ("CCPA") ve diğer Kaliforniya veri koruma gerekliliklerine uymak için sunuyoruz. CCPA'da tanımlanmış olan tüm terimler bu bildirimde aynı anlamla kullanılmaktadır.

Ne tür veriler toplanır?

Kategori

Örnekler

Toplanan

A. Tanımlayıcılar.

Gerçek bir ad, takma ad, posta adresi, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, İnternet Protokolü adresi, e-posta adresi, hesap adı veya Sosyal Güvenlik numarası.

Evet

B. Kaliforniya Müşteri Kayıtları tüzüğünde listelenen kişisel bilgi kategorileri (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Bir ad, imza, Sosyal Güvenlik numarası, adres, telefon numarası, sigorta poliçesi numarası, eğitim, istihdam, istihdam geçmişi, banka hesap numarası, kredi kartı numarası, banka kartı numarası veya diğer finansal bilgiler.

Evet

C. Kaliforniya veya federal yasalar uyarınca korumalı sınıflandırma özellikleri.

Yaş (40 yaş veya üstü), ırk, renk, soy, ulusal köken, vatandaşlık, din veya inanç, medeni durum, tıbbi durum, fiziksel veya zihinsel engellilik, cinsiyet (cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, hamilelik veya doğum ve ilgili tıbbi durumlar dahil), cinsel yönelim, gazilik veya askerlik durumu, genetik bilgiler (ailevi genetik bilgiler dahil).

Hayır

D. Ticari bilgiler.

Satın alınan, elde edilen veya dikkate alınan kişisel mülkiyet, ürün veya hizmetlerin veya diğer satın alma veya tüketim geçmişleri veya eğilimlerinin kayıtları.

Evet

E. Biyometrik bilgiler.

Örüntü tanıma veya diğer tanımlayıcılar ya da verileri tanımlamak için kullanılan parmak izleri gibi genetik, fizyolojik, davranışsal veya biyolojik özellikler.

Hayır

F. İnternet veya diğer benzer ağ etkinliği.

Tarama geçmişi, arama geçmişi; bir tüketicinin bir web sitesi, uygulama veya reklamla etkileşimi hakkında bilgi.

Evet

G. Coğrafi konum verileri.

Fiziksel konum veya hareketler.

Evet

H. Duyusal veriler.

Sesli mesaj veya çağrı kayıtlarının bir parçası olarak ses.

Evet

I. Mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler.

Güncel veya geçmiş iş geçmişi veya performans değerlendirmeleri.

Evet

J. Herkese açık olmayan eğitim bilgileri (Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası uyarınca (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Bir eğitim kurumu veya öğrenci adına hareket eden bir idare tarafından tutulan, bir öğrenciyle doğrudan ilgili notlar, transkriptler, sınıf listeleri, öğrenci programları, öğrenci kimlik kodları, öğrenci mali bilgileri veya öğrenci disiplin kayıtları gibi eğitim kayıtları.

Hayır

K. Diğer kişisel bilgilerden elde edilen çıkarımlar.

Bir kişinin tercihlerini, özelliklerini, eğilimlerini yansıtan profil.

Evet

Yukarıda ve bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan kişisel bilgiler şunları içermez:

 • Devlet kayıtlarından kamuya açık bilgiler.
 • Kimliği gizlenmiş veya toplu tüketici bilgileri.
 • CCPA'nın kapsamı dışında kalan bilgiler, örneğin:
  • 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ve Kaliforniya Tıbbi Bilgilerin Gizliliği Yasası (CMIA) veya klinik araştırma verileri kapsamındaki sağlık veya tıbbi bilgiler,
  • Adil Kredi Raporlama Yasası (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Yasası (GLBA) veya Kaliforniya Finansal Bilgi Gizliliği Yasası (FIPA) ve 1994 Sürücü Gizliliğini Koruma Yasası dahil olmak üzere sektöre özgü belirli gizlilik yasaları kapsamındaki kişisel bilgiler.

Veriler nasıl toplanır?

Kişisel bilgiler aşağıdaki kaynaklardan alınır:

 • Doğrudan tüketicilerden, örn. web sitemizde kayıt yaptıysanız kendi isteğinizle kendi hakkınızda bilgi vermişsinizdir.
 • Dolaylı olarak tüketicilerden, örneğin çevrimiçi hizmetlerimize eriştiğinizde ve/veya bunları kullandığınızda toplanan bilgiler.
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızdan.
 • Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle bağlantılı olarak bizimle etkileşime giren üçüncü taraflardan, örneğin ürün siparişlerinin bir parçası olarak göz sağlığı uzmanlarından.

Veriler neden toplanır?

ZEISS kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla toplar:

 1. Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak için
 2. Yasal yükümlülüklere uymak veya yasal haklarımızı kullanmak için
 3. Kredi kontrolleri ve ödeme işlemleri için
 4. Sahteciliği önlemek için  
 5. Reklam ve pazarlama amaçları için
 6. Web analizleri ve web sitemizin geliştirilmesi için
 7. Yarışmalar için
 8. Bültenler ve diğer abonelikler için
 9. Online uygulamalar için
 10. İletişim amaçları için ve iletişim formlarında
 11. Örn. ZEISS ID aracılığıyla korunan alanların güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulaması için
 12. Siparişler ve satın alımlar için
 13. Satıcı ve tedarikçi yönetimi için  
 14. Garanti ve servis taleplerini yönetmek için
 15. Müşteri hizmetleri ve desteği için
 16. ZEISS dijital hizmetlerinin, platformlarının ve uygulamalarının çalışmasına ve kullanılmasına izin vermek için
 17. Klinik çalışmalar gibi araştırma ve geliştirme faaliyetleri için
 18. Bilgi toplarken açıklanan herhangi bir amaç için

Kişisel Bilgilerin Açıklanması

Geçtiğimiz 12 ay içinde, bu açıklama kapsamında Kaliforniya sakinleriyle ilgili aşağıdaki kişisel veri kategorilerini iş amaçlarımız için üçüncü taraflara açıkladık:

A. Tanımlayıcılar.
B. Kaliforniya Müşteri Kayıtları Tüzüğünde listelenen kişisel veri kategorileri (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
D. Mali veriler
F. İnternet veya diğer benzer ağ etkinliği.
G. Coğrafi konum verileri.
H. Duyusal veriler.
I. Mesleki veya istihdamla ilgili veriler.
K. Diğer kişisel verilerden elde edilen çıkarımlar.

Bu kategoriler hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen "Hangi Bilgiler Alınır?" bölümüne bakın.

İş amaçlarımız için kişisel bilgileri açıkladığımız üçüncü tarafların kategorileri şunlardır:

 • ZEISS'ın iştirakleri ve yan kuruluşları
 • Satıcılar, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar
 • ZEISS'ın dış satış gücü olarak hizmet veren bayiler ve distribütörler
 • Bankacılık kurumları
 • İletişimimizi ve ürünlerimizi sunan üçüncü şahıslar
 • Yasaların gerektirdiği diğer üçüncü şahıslar (devlet kurumları dahil)

ZEISS, 16 yaş altındaki gençler hakkında kasıtlı olarak veri toplamaz. 16 yaş altındaki bir gencin kişisel bilgilerinizi silebilmemiz için bize gönderdiğine inanıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
 

Tüketici Hakları

CCPA, tüketicilere (Kaliforniya'da ikamet edenlere) kişisel bilgileriyle ilgili özel haklar sağlar. Kişisel bilgilerinize erişim veya bunların silinmesi talebinde bulunma hakkına sahipsiniz. Bu, belirli istisnalara tabi olarak son 12 ay içinde toplanan, kullanılan, açıklanan veya satılan veriler için geçerlidir.

Bu hakları kullanmak için lütfen aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçerek doğrulanabilir bir tüketici talebi gönderin:

Kurumsal Veri Koruma Yetkilisi
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Almanya
E-posta ile iletişim (lütfen gizli ya da hassas bilgiler göndermeyin): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
online form

Yalnızca siz veya sizin adınıza hareket etmeye yetki verdiğiniz Kaliforniya Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı bir kişi, kişisel bilgilerinizle ilgili doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunabilir. Ayrıca reşit olmayan çocuğunuz adına da doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunabilirsiniz.

12 aylık bir dönem içinde yalnızca iki kez doğrulanabilir bir tüketici bilgisi talebinde bulunabilirsiniz. Doğrulanabilir tüketici talebi:

 • Kişisel bilgileri topladığımız kişi veya yetkili bir temsilci olduğunuzu makul bir şekilde doğrulamamıza imkan tanıyan yeterli bilgileri sağlayın.
 • İsteğinizi doğru bir şekilde anlamamıza, değerlendirmemize ve yanıtlamamıza olanak tanıyan yeterli ayrıntıları sunarak açıklayın.

Kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulayamaz ve kişisel bilgilerin sizinle ilgili olduğunu onaylayamazsak, talebinize yanıt veremeyiz veya size kişisel bilgiler veremeyiz.
 

Ayrımcılık Yapmama

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası uyarınca haklarını kullanan bir Kaliforniya sakinine karşı ayrımcılık yapmayacağız.

İletişim Bilgisi

Bu bildirim veya ZEISS'ın gizlilik politikaları ve uygulamaları hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen bizimle şu adres üzerinden iletişime geçin:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Almanya
E-posta ile iletişim (lütfen gizli ya da hassas bilgiler göndermeyin): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
online form


Aşağıdakiler, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

Bu bölüm, küresel ZEISS Veri Gizliliği Bildiriminin ülkeye özgü bir bölümüdür ve birlikte okunması gerekir. Carl Zeiss AG (Oberkochen, Almanya) (ZEISS/ ZEISS Group olarak anılır) tarafından yayınlanmıştır. Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd ve Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (birlikte ZEISS ANZ), Carl Zeiss AG'nin (ZEISS olarak anılır) bir parçasıdır.

Veri Gizliliği Bildiriminin bu bölümün kapsamı ile şunları tanımlamak amaçlanmıştır:

 • Avustralya ve Yeni Zelanda'da gizliliği düzenleyen geçerli yasalar ve kurallar kapsamındaki haklarınız
 • Avustralya ve Yeni Zelanda'da gizliliği düzenleyen geçerli yasa ve kurallar kapsamında (ZEISS olarak) haklarımız ve yükümlülüklerimiz
   

ZEISS:

 • Veri toplamak için veri ve amaç toplar 
 • Neden, ne zaman ve kim sorularının yanıtlarını içeren verilerinizi kullanır ve ifşa eder 
 • Kişisel verilerinizi korur 
 • Kişisel verilerin toplanmasını ve toplanan kişisel verilerin türünü (veri kaynakları dahil) bilmenizi sağlar 
 • Doğrudan pazarlama ve haklarınız için kişisel verilerinizi kullanabilir 
 • Kişisel verilerinizi ve kişisel bilgilerinizin güncelliğini ve doğruluğunu nasıl sağladığımızı korur.
   

Siz:

 • Kişisel verilerinize erişebilirsiniz 
 • ZEISS'tan topladığımız ve sakladığımız verileri düzeltmesini isteyebilirsiniz 
 • ZEISS'ın ülkenizdeki gizlilik yasalarını / mevzuatını / kurallarını / politikalarını ihlal ettiğini düşündüğünüz bir durumda şikayette bulunabilirsiniz (bu şikayetin süreci ve beklenen sonuçları).

Not:

Bu politika, Gizlilik Yasaları ve Gizlilik İlkeleri (Avustralya ve Yeni Zelanda için) bir kişinin rızası dışında yaşa bağlı değildir. 15 yaşından küçük çocuklar durumunda ZEISS ebeveynlerden ya da velilerden rıza ister.

ZEISS, bir veri ihlalinin olaya karışan bir kişiye ciddi zarar vermesi muhtemel olduğunda, etkilenen kişileri ve Avustralya Bilgi Komiseri Ofisini (OAIC) veya Yeni Zelanda Gizlilik Komiseri Ofisini bilgilendirmelidir.

Kendi kişisel bilgilerinizi içeren bir veri ihlali hakkında bizi bilgilendirmek istemeniz durumunda tüm şikayetler ilk etapta ZEISS'a iletilir.

ZEISS'ın şikayetinizi ele alış biçiminden memnun kalmazsanız bu politikada ayrıntıları verildiği şekilde OAIC veya Gizlilik Komiserine bir gizlilik şikayetinde bulunabilirsiniz.
 

Kişisel Bilgilerin Toplanması

ZEISS, toplanan ve saklanan verilerin makul olmasını ve iş foksiyonlarını yürütmek için gerekli olmasını sağlar.

ZEISS, Avustralya ve Yeni Zelanda yasaları kapsamında yetki verilmedikçe sizinle ilgili gizli bilgileri ısrarla talep etmemeli ve toplamamalıdır. ZEISS kişisel bilgilerinizi ısrarla talep eder ve toplarsa bunlar YALNIZCA şu amaçları taşımalıdır:

 • Yasal ve adil yollarla şu durumlar dışında sizin tarafınızdan sağlanmalıdır: bilgilerin kendinizden başka birinden toplanmasına izin vermezseniz veya ZEISS, Avustralya veya Yeni Zelanda yasalarına göre sizden başka birinden bilgi toplama yetkisine sahip ise veya bunu yapmak mantıksız veya uygulanamaz ise.

ZEISS'ın sizinle ilgili ısrarla talep edilmeyen kişisel bilgiler alması durumunda, ZEISS bilgilerin yasal olarak toplanıp toplanmadığını araştırır (bilgiyi aldıktan sonraki 30 gün içinde) ve bu bilgileri belirleme amacıyla kullanabilir veya ifşa edebilir. Bilgiler yasal olarak toplanamazsa ZEISS bilgileri imha eder veya bilgilerin 30 gün içinde (mevzuatta izin veriliyorsa) tanımlanmasının kaldırılmasını sağlar.
 

Gizlilik bağlamında 'ısrarla talep etmek' ve 'toplamak' ne anlama gelir?

Herhangi bir kaynaktan ve herhangi bir yolla kişisel bilgi toplamak veya elde etmek. Uygulamada, ZEISS tarafından saklanan tüm kişisel bilgiler genellikle tarafımızdan toplanan bilgiler olarak değerlendirilir. Not: Yeni Zelanda'da "toplama" terimi ısrarla talep edilen bilgilerin alınmasını içermez. Ayrıntılı bilgi için lütfen Avustralya Bilgi Komiseri Ofisine (OAIC) veya Yeni Zelanda Gizlilik Komiseri Ofisine başvurun.

Gizlilik Yasası Bölüm 13 D

1988 (Avustralya) yabancı hukukun gerektirdiği bir Deniz Aşırı Yasasına atıfta bulunur:

"Avustralya dışında ve bir Dış Bölgede yapılan veya faaliyette bulunan bir kuruluşun bir eylemi ya da uygulaması, eylem veya uygulama yabancı bir ülkenin geçerli bir yasası tarafından gerekliyse bir bireyin gizliliğine müdahale etmez".

Merkezi Almanya'da bulunan çok uluslu bir firma olarak, bu bölüm ZEISS ve ZEISS ANZ çalışanlarımızla ilgilidir.

ZEISS, aşağıdakileri takip etmediği durumlarda doğrudan pazarlama için bir kişi hakkındaki kişisel bilgileri kullanmaz veya ifşa etmez:

 • Telefon Rehberinde Yer Almayanlar Kaydı Yasası 2006 (Avustralya)
 • Telefon Rehberinde Yer Almayanlar Kaydı (Yeni Zelanda)
 • İstenmeyen E-Posta Yasası 2003 (Avustralya)
 • Israrla Talep Edilmeyen Elektronik Mesajlar Yasası 2007 (Yeni Zelanda)
 • Yönetmelikler tarafından öngörülen diğer Avustralya veya Yeni Zelanda mevzuatı veya Norfolk Adası kararnamesi

Bilgilerinizin korunmasıyla ilgili önemli bilgiler

Kişisel bilgilerinizin korunması

Günümüzün birbirine bağlı dünyasında, bilgilere yetkisiz erişim girişimleri, özel kişilerin ve şirketlerin her gün karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. Bilgilerin bu tür denemelere karşı korunması, önemli bir zorluktur.

Veri koruma, ZEISS için yüksek öncelikli bir konudur ve sistemlerimizin güvenli olmasını ve sürekli izlenmesini sağlamak için gerekli zamanı, enerjiyi ve parayı harcıyoruz. ZEISS web sitelerini ve platformlarını kullanırken, kişisel bilgileriniz konusunda bize güvenirsiniz. Bu bilgilerin korunması bizim için önemlidir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişimlere karşı korumak için ayrıca sizin yapabilecekleriniz de vardır. Aşağıda, bilgilerinizin güvende kalmasını sağlamanıza yardımcı olacak çeşitli bilgiler bulunmaktadır.

Kişisel bilgilerimi nasıl koruyabilirim?

Bu bağlantıdaki önemli ilke, bilgisayarınızdaki ve mobil cihazlarınızdaki bilgileri, sadece sizin bildiğiniz parolalar ve PIN kodları ile korumaktır. Aynı zamanda işiniz bittiğinde ZEISS web sitelerinden, platformlarından ve mağazalarından çıkış yapın.

Parolalarınızı yalnızca bir hesap için kullandığınızdan emin olun. Farklı hizmet sağlayıcıları ya da online portallar için asla aynı parolayı kullanmayın. ZEISS web sitelerinde ve platformlarında kullandığınız parolaların, başka web siteleri içinde kullanılmadığından emin olun. Kullanılıyorsa, hemen tüm ZEISS parolalarınızı değiştirmenizi öneriyoruz.

Parolalarınızı başka kişilerin görebileceği yerlere yazmayın. Bu parolalara sadece sizin erişiminiz olduğundan emin olmanız gerektiğini tekrar vurgulamak isteriz.

Nasıl güvenli parola oluşturabilirim?

Parolalar, tahmin edilmesi kolay olmayan bir şekilde seçilmelidir. Yani parolalarınızda yaygın, gündelik sözcükler, kendi adınız ya da aile fertlerinin adlarını kullanmayın. Daha fazla güvenlik için büyük ve küçük harfleri, sayıları ve özel karakterleri birlikte kullanın.

Dikkat etmem gereken başka bir konu var mı?

ZEISS web sitelerine ya da platformlarına erişmek için halka açık bir bilgisayar kullanıyorsanız, işiniz bittiğinde hesabınızdan çıkış yapmayı unutmayın.

Parolanızı ya da ödeme bilgilerinizi isteyen talep edilmemiş e-postalar alırsanız, bunları yok sayın ve hemen ZEISS ile iletişim kurun (İletişim formuna gidin). Bu durumda konuyu incelemeye alırız.


Veri koruma beyanları

Ayrıntılı versiyon

ZEISS’te veri işleme (ör. alma, işleme ve aktarma), yasalara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İşle ilgili işlemler için sizden alınması gereken kişisel bilgiler tarafımızca saklanır ve işlemin gerçekleştirilmesi için gerektiği kapsamda ZEIISS’ın sözleşmeli hizmet sağlayıcılarına aktarılır.

Uygulama Kapsamı

Bu veri koruma beyanı, ZEISS Corporate Group'ta yer alan şirketlere (bundan sonra ZEISS olarak anılacaktır) ait web siteleri, etki alanları, sosyal medya platformları ve uygulamaları için geçerlidir. Bunlar, örneğin ulusal yasalar nedeniyle veri koruması ve yasal beyanlarını değiştirmiş ZEISS şirketlerinin web siteleri için geçerli değildir. Dolayısıyla ziyaret ettiğiniz tüm ZEISS web sitelerinin ya da kullandığınız programların kendi veri koruma beyanları ve yasal uyarılarına dikkat edin.

Bazı durumlarda ZEISS web sitelerinde, üçüncü şahısların, yani ZEISS harici şirketlerin bu veri koruma ve yasal beyanların geçerli olmadığı web sitelerine giden bağlantılar da bulunur.

Genel Veri Koruma Standardı

ZEISS, sınırlar ötesi yasal olarak bağımsız şirketlerden, iş süreçlerinden, yönetim yapılarından ve teknik sistemlerden oluşan, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirkettir.

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde bazı durumlarda alınan veriler kişisel yapıda olabilir. Bu beyanda, ZEISS şirketlerinin siz web sitelerimizi ziyaret ederken hangi kişisel bilgileri aldığını ve bu verileri nasıl kullandığımızı anlatıyoruz.

Kişisel bilgilerin korunmasının çok ciddi bir konu olduğunu düşünüyoruz. Web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel bilgilerinizin işlenmesi tamamen geçerli olan yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kişisel bilgileri ele alma yaklaşımımız, mümkün olan en yüksek düzeyde şeffaflık, seçme hakkının gözetilmesi, erişim hakları ve kişisel bilgilerin aktarılması ve yasalara uygun işlenmesi olanağı sağlayan AB veri koruma ilkelerini temel almaktadır.

Her ZEISS şirketi, kendi durumu için geçerli veri koruma yasalarına uygun hareket eder. Buna ek olarak kişisel bilgilerin kullanımı grup içindeki tüm ZEISS şirketleri için bir şirket direktifi dahilinde belirlenmiştir. Bu ZEISS şirket direktifi, kişisel verileri işleyen ve kullanan ZEISS şirketlerinde verilerinizin titiz ve geçerli yasalara uygun bir şekilde muamele görmesini garanti etmektedir. Aynı zamanda personelimizi herhangi bir web sitesinde kişisel bilgilerin talep edildiği her durumda veri koruma kurallarımızı dikkate alma ve bunlara uygun davranma konusunda eğittik.

Yasaların izin verdiği ölçüde ve bilgilerin aktarılması ya da kullanılması hariç olmak üzere meşru menfaatleriniz göz önünde bulundurularak, siparişler için kredi kontrolü yapabilmek için kredi kurumlarına adresinizi ve kredibilite verilerinizi gönderebiliriz ya da bu bilgilerinizi ilgili kurumlardan isteyebiliriz.

Ödemesi fatura karşılığı olan siparişlerde ve taksitle yapılan satın almalarda, her bir durumda ödemenin yapılmaması riskini tahmin etmek için diğer kredibilite verilerinize ek olarak adres verilerinizi kullanıyoruz.

ZEISS ve ZEISS Group'taki diğer şirketler genel olarak müşterilerine güvensiz ödeme yöntemleri (ör. fatura karşılığı ödeme, kredili satın almalar) kullanma seçeneği sunmaktadır. Aşağıdaki listede ZEISS Group'taki şirketlerin bazıları yer almaktadır:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Müşterilerine güvensiz ödeme yöntemleri kullanma seçeneği sunan şirketler, kendilerini ödeme sorunlarına karşı koruma meşru menfaatine sahiptir. Bu, genellikle güvensiz bir ödeme yöntemi seçeneği sunmadan önce müşterinin kredibilitesinin kontrol edilmesi ile gerçekleştirilir. ZEISS kredi kontrollerinde, müşteri hakkında kendi aldığı ya da ZIESS Group içindeki başka bir şirketten aktarılan olumsuz kredibilite bilgilerini kullanma hakkına sahiptir.

ZEISS aynı zamanda müşteri hakkındaki olumsuz kredibilite bilgilerini, ZEISS Group içindeki diğer şirketlere, müşteriye güvensiz bir ödeme yöntemi kullanma seçeneği sunmalarından önce aktarma hakkına da sahiptir.

Kredibilite bilgileri, kalan ödemelerle ve müşterinin ödemelerini yapamama riskini (ör. ödeme yapamama nedeniyle iflas, borç danışmanlığı ve ertelemesi) doğrudan gösteren bilgilerdir. ZEISS, kalan ödemelerle ilgili elde ettiği olumsuz bilgiyi, ZEISS grup içindeki diğer şirketlere aktarma amacıyla saklamadan önce, müşteri, bu bilgilerin aktarılabileceği konusunda bilgilendirilecektir. ZEISS aynı zamanda fazlasıyla olağandışı siparişlerle (örneğin farklı müşteri hesapları kullanılarak aynı teslimat adresine birden fazla ürün için aynı zamanda verilen siparişler) ilgili bilgileri, ZEISS Group içindeki diğer şirketlere aktarma ve ZEISS Group içindeki diğer şirketlerden gelen, fazlasıyla olağandışı siparişlerle ilgili bilgileri kullanma hakkına da sahiptir. Bunun amacı ödeme yapılmama durumlarını önlemek ve müşterilerimizi, kimliklerinin sahte amaçlar için kullanılmasına karşı korumaktır.

ZEISS'ın ayrıca, adres ve diğer bilgileri kendi pazarlama amaçları için almasına ve işlemesine de izin verilmektedir. Örneğin ZEISS, sipariş işlemleri sırasında alınan e-posta adreslerini, adresin sahibine kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesi için Facebook Ireland Limited'in e-posta adresi listeleri ile karşılaştırabilir. Ancak Facebook Ireland Limited'in e-posta adresini, kendi adres listesi ile karşılaştırmak dışında herhangi bir amaç için kullanmasına izin verilmemektedir. Bilgiler, reklam amaçlı olarak üçüncü şahıslara yalnızca yasal olarak izin verildiği durumlarda gönderilmektedir.

Not

İstediğiniz zaman ZEISS’a göndereceğiniz resmi olmayan bir mektup ya da e-posta ile bilgilerinizin kullanılmasına, işlenmesine ve aktarılmasına itiraz edebilirsiniz (Geri alma formuna gidin). İtirazınızın alınmasından sonra, siparişlerinizi ve istediğiniz görevleri gerçekleştirmek dışındaki her türlü amaç için ilgili bilgileri kullanmayı, işlemeyi durdurmanın yanı sıra size reklam ve promosyon malzemeleri göndermeyi de durduracağız.


Açıklama veya itiraz:
ZEISS tarafından hangi kişisel bilgilerinizin işlendiğini öğrenmek mi istiyorsunuz? Bilgilerinizin kullanılmasına itiraz etmek mi istiyorsunuz? Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 15. maddesi ve Alman Federal Veri Koruma Kanunu 2017'nin 34. maddesi uyarınca bu sizin yasal hakkınızdır ve talebinizi yerine getirmekten memnuniyet duyarız.

Bilgi isteyin

Kişisel Bilgilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılması

ZEISS size kişisel bilgileriniz üzerinde mümkün olduğunca geniş bir kontrol sağlamayı amaçlamaktadır. ZEISS web sitelerine normalde herhangi bir kişisel bilgi vermeden erişebilirsiniz.

Ancak ZEISS web sitelerinin belirli alanlarında, siteyi geliştirmemize ve sizinle iletişim kurmamıza yardımcı olmak amacıyla sizden bize kişisel veriler vermeniz istenmektedir. Verdiğiniz kişisel bilgiler gizli tutulur ve sadece sizinle ZEISS arasındaki ilişkinin kapsamı içinde kaydedilir ve işlenir. Kişisel bilgileriniz sizin önceden alınan onayınız olmadan pazarlama amaçları için üçüncü şahıslara gönderilmez, yayımlanmaz ya da başka bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmez.

Ancak bilgileriniz, hizmetlerimizin sağlanmasının bir parçası olarak bazı durumlarda, iş ortaklarımız ya da IT hizmet sağlayıcılarımız gibi sipariş işlemesinde kullandığımız üçüncü şahıslara aktarılabilir. Kişisel bilgilerinizi bu üçüncü şahıslara aktarırken, bilgilerin, sadece ilgili hizmetin sağlanması için gerekli olduğu kadarını göndeririz ve bu aktarmanın, gerekli veri güvenliği ile uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarız. ZEISS şirketleri, kişisel bilgilerinizi yalnızca veri korumasını ve bilgilerinizin yürürlükteki yasalara uygun olarak işlenmesini taahhüt eden üçüncü şahıslara gönderir.

Ayrıca ZEISS, mahkeme veya resmi kararlarla verilerinizi ve ilgili bilgileri ifşa etmeye zorlanabilir. Benzer şekilde bilgilerinizi, yasal iddialarda bulunmak ya da bu tür iddialara karşı savunmak için kullanma hakkımızı saklı tutmaktayız.

Başka bir şirket tarafından devir alınma ya da başka bir şirketle birleşme durumunda, bilgilerinizin, gerçek ya da olası satın alıcılara ifşa etmek ya da aktarmak gerekli olabilir. Bu durumda ZEISS mümkün olan en yüksek seviyeli veri korumayı sağlayacak ve yasal gerekliliklere uygun şekilde hareket edecektir.

Etkilenen tarafların hakları

İstediğiniz zaman işlediğimiz kişisel verilerle ilgili talepte bulunma hakkına sahipsiniz; aynı zamanda bu bilgilerin işlenmesine itiraz edebilmenin yanı sıra kişisel bilgilerinizin işlenmesi kapsamının sınırlandırılmasını, bilgilerin düzeltilmesini ya da bilgilerin silinmesini de isteyebilirsiniz. ZEISS'ın kişisel bilgilerinizi yalnızca bu bilgilerin saklanmasını gerektiren hiçbir yasal yükümlülük olmaması durumunda ya da ZEISS'ın bu bilgileri saklama hakkının, sizin silme hakkınız üzerinde önceliğe sahip olmadığı durumlarda silebileceğini lütfen unutmayın. Aynı zamanda bilgilerinizin silinmesini ya da bilgilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep ettikten ya da bilgilerinizin işlenmesine itiraz ettikten sonra, kişisel bilgilerinizin kullanılmasını gerektiren ZEISS hizmetlerinin bir kısmını ya da tamamını kullanamayabilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz, ZEISS tarafından kullanılmasını kabul ettiğiniz ya da ZEISS ile yapmış olduğunuz bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olmasından dolayı kullanılıyorsa, ZEISS'a vermiş olduğunuz bilgilerin bir kopyasını talep edebilirsiniz. Lütfen talebinizi, aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderin. Hangi veri ya da işleme etkinlikleri hakkında bilgi talep ettiğinizi, bu bilgileri hangi biçimde almak istediğinizi ve bilgilerin size mi yoksa başka bir alıcıya mı gönderilmesini istediğinizi mutlaka belirtin. ZEISS talebinizi dikkatlice değerlendirecek ve size bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu hakkında bilgi verecektir.

Ayrıca, aşağıdaki durumlarda ZEISS'tan kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmamasını isteyebilirsiniz:

 1. ZEISS'ın elindeki kişisel bilgilerin yanlış olduğunu iddia ederseniz (ancak bu durumda bilgilerin işlenmesi yalnızca ZEISS'ın ilgili kişisel bilginin doğruluğunu kontrol etmek için ihtiyacı olan süre boyunca sınırlandırılacaktır),
 2. Kişisel bilgilerinizin ZEISS tarafından işlenmesi için hiçbir yasal dayanak yoksa ve ZEISS'ın bilgilerinizi işlemeyi durdurmasını talep ettiyseniz,
 3. ZEISS'ın artık kişisel bilgilerinize ihtiyacı yoksa ancak ZEISS'ın bu bilgileri, yasal iddialarda bulunmak ya da yasal iddiaların gereğinin yapılması ya da üçüncü şahısların iddialarına karşı savunma yapılabilmesi için saklaması gerektiğini iddia ederseniz; veya
 4. Kişisel bilgilerinizin, işlenmesine itiraz ederseniz (ZEISS'ın meşru menfaati esasında), ZEISS'ın, kişisel bilgilerinizin işlenmesindeki menfaatinin öncelikli olup olmadığını ya da bilgilerin saklanması üzere bir yasal gereksinim bulunup bulunmadığını kontrol etmesi için gereken süre boyunca.

Forma gidin

Çocukların kişisel bilgileri:
ZEISS, 16 yaşından ya da yerel yasaların gerektirdiğinden küçük çocukların bilgilerini, özel olarak çocuklara yönelik web siteleri hariç olmak üzere bilerek almaz ya da işlemez. ZEISS, bu web sitelerindeki geçerli veri koruma yasalarına bağlıdır.

Yasal düzenlemelere uyum

ZEISS ve ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri, Avrupa Birliği ve üye ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin ihracat yönetmeliklerine tabidir. ZEISS'ın, yürürlükteki ihracat mevzuatlarına, ticaret yaptırımlarına ve ambargolara göre şirketlerin, organizasyonların ve yaptırımlı taraf listelerinde yer alan tarafların ZEISS web siteleri ya da ZEISS tarafından kontrol edilen teslimat kanalları üzerindeki belirli ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri satın almasının önlenmesi için önemler alması gerektiğini kabul etmektesiniz. Bu önlemler arasında aşağıdakiler gösterilebilir:

 1. Bu beyanda açıklanan kullanıcı kaydı bilgilerinin ve kullanıcının kimliği ile ilgili diğer bilgilerin, yürürlükteki yaptırım listeleriyle otomatik olarak karşılaştırılması;
 2. Yaptırım listeleri güncellendikçe ya da kullanıcı kendi bilgilerini güncelledikçe bu bilgilerin düzenli ve tekrar karşılaştırılması;
 3. Kullanıcının, potansiyel olarak yürürlükteki yaptırım listesinde bulunması durumunda ZEISS'ın hizmetlerine ve sistemlerine erişimin engellenmesi
 4. Bilgilerinin bir yaptırım listesinde bulunması durumunda kimliğini doğrulamak için kullanıcıyla iletişim kurulması.

Ayrıca kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve kullanılması kararınıza uygun olarak etkinliklerin gerçekleştirilmesi ya da ZEISS'tan pazarlama ve promosyon amaçlı malzemeler almak için gerekli bilgilerin (ilgili ZEISS şirketinin bulunduğu ülkeden ve pazarlama ve promosyon amaçlı malzemeler almak için açık izninizi ya da itirazınızı belirtmiş olmanızdan bağımsız olarak), yasaların gerektirdiği ölçüde ZEISS Group içindeki şirketler tarafından saklanabileceğini ve bu şirketler arasında karşılıklı olarak alınıp verilebileceğini de kabul etmektesiniz.

ZEISS'ın meşru menfaati

Aşağıda listelenen maddelerden her biri, ZEISS'ın kişisel bilgilerinizi işleme veya kullanma açısından meşru menfaate sahip olduğu bir durumu göstermektedir. Kişisel bilgilerinizin, ZEISS tarafından bu şekillerde işlenmesini ve kullanılmasını kabul etmiyorsanız bu işleme faaliyetlerine itiraz edebilirsiniz: Forma git

• Araştırmalar ve anketler
ZEISS, sizi müşteri anketlerine katılmaya davet edebilir. Bu araştırmadaki anketler, soruların kişisel bilgiler verilmeden yanıtlanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bir araştırma ya da ankette sağlanan tüm kişisel bilgiler, ZEISS tarafından ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılabilir.

• Anonim veri setlerinin oluşturulması
ZEISS, hem ZEISS ürünlerini ve hizmetlerini hem bağlı şirketlerinin ürünlerini iyileştirmek üzere bu veri koruma beyanı kapsamındaki kişisel bilgileri, kullanılabilecek anonim veri setleri oluşturmak için anonim hâle getirebilir.

• Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla telefon ve sohbet görüşmelerinin kaydedilmesi
ZEISS, hizmet kalitesini artırmak amacıyla telefon veya sohbet görüşmelerini (telefon görüşmesi sırasında size haber verildikten sonra ve kayıt başlamadan önce) kaydedebilir.

• Sizi güncellemelerden haberdar etmek ve geri bildirim toplamak için
ZEISS'ın bir müşterisi olarak sizinle ilişkisi çerçevesinde ZEISS, daha önce ZEISS'tan satın aldığınız veya şu anda kullandığınız ürün ve hizmetlere benzer ürünler ya da hizmetler veya doğrudan ilişkili ürün ya da hizmetler (ör. web seminerleri, seminerler ve etkinlikler) hakkında sizi yasaların izin verdiği ölçüde bilgilendirebilir. Ayrıca ZEISS, ilgili ürününü, hizmetini, seminerini, web seminerini veya etkinliğini iyileştirmek amacıyla satın aldığınız ya da katıldığınız ürünler, hizmetler, web seminerleri, seminerler veya etkinliklerle ilgili geri bildirim almak için sizinle iletişim kurabilir.

ZEISS öğrenme platformları

ZEISS öğrenme platformları daha fazla eğitim konusunda size yardımcı olacaktır. ZEISS öğrenme platformları, size kurs içeriği sağlamak, öğrenme süreçlerini düzenlemek, öğrenme senaryolarını desteklemek ve ders içeriği işlenirken elde edilen öğrenme ilerlemesini izlemek üzere tasarlanmıştır. Bunu başarmak için öğretmenler ve öğrenciler arasında iletişim sağlanmıştır. Öğrenme süreçleri düzenlenirken, ZEISS öğrenme platformları sizin için önemli olabilecek bilgilerin yer aldığı e-postalar ve takvim girişleri gönderir. ZEISS öğrenme platformlarına bir kullanıcı olarak kayıt olduğunuzda kişisel bilgilerinizin, tüm ZEISS öğrenme platformlarının kullanım amacına uygun şekilde işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

Kurs içeriklerinin harici platformlarda kullanımı
ZEISS öğrenme platformları harici platformlara yönlendiren bağlantıların yer aldığı kurs içerikleri de sunar. Bu bağlantılara eriştiğinizde ilgili ZEISS öğrenme platformundan ayrılırsınız. Harici platformlara tek bir oturum dahilinde kolayca erişebilmeniz için ZEISS kullanıcı kimliğiniz, e-posta adresiniz, adınız, soyadınız ve hesabınızla ilişkili olan ülke harici platformlarla paylaşılır. Bağlantısı verilen siteleri güncellemekten ve bu sitelerde bulunan içeriklerden harici platform işleticileri sorumludur. Bu siteler ZEISS'ın kontrolü altında değildir. İşleticinin hüküm ve koşulları ile veri koruma ilkeleri geçerlidir. Harici platform örnekleri:

 • LinkedIn Learning
 • University4Industry
 • getAbstract

Veri güvenliği ile ilgili bilgi

ZEISS bize internet üzerinden sağlamış olduğunuz bilginin gizli bir şekilde ele alınmasının ve korunmasının ne kadar önemli olduğunu bilir. Veri güvenliği web sitelerimizde ciddi önceliğe sahip bir konudur. Bu nedenle online güvenlik önlemlerimizin etkin olmasını sağlamak için çok büyük çaba harcadık. Bu nedenle ZEISS web sitelerinde temel veri trafiği şifrelenmektedir. ZEISS bu şifreleme teknolojisini sürekli teknolojik gelişmelere paralel olarak güncellemeye gayret etmekte ve bu sayede bize internet üzerinden göndermiş olduğunuz bilgilerin gizli bir şekilde işlenmesini garanti etmeye çalışmaktadır.

Teknik olarak mümkün olduğu ölçüde, örneğin bir web sayfasının kullanımını ve etkinliğini ölçmenin yanı sıra, gezinmenin doğrulanması ve basitleştirilmesi için, "çerezler" dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin tarayıcınıza gönderdiği bir veri öğesi olabilir. Çerez sisteminizde saklanır ve sistemi tanımlamak için kullanılır (Çerezler, Web İzleme ve Web Analizleri'ne bakın).

Web sitelerimizi ziyaret ederken, ziyaretçilerin IP adresleri, arızaların analizi, web sitesi yönetimi ve demografik özelliklerin oluşturulması için alınır. Ayrıca IP adreslerini ve sizin tarafınızdan bu web sitesinde ya da gerektiği gibi başka şekillerde bize verilen diğer bilgileri, web sitelerimizin hangilerinin ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerimizin hangi konularla ilgilendiğini öğrenmek için kullanmaktayız.

Ülkeye Özgü Mevzuatlar

Rusya Federasyonu

Aşağıdakiler, Rusya Federasyonu’nda bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

Burada belirtilen hizmetler, kalıcı adresi Rusya'da bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarının kullanımı için tasarlanmamıştır. Rusya Fedarasyonu'nun bir vatandaşıysanız ve kalıcı adresiniz Rusya'da bulunuyorsa, hizmetlerimizi kullanırken verdiğiniz her türlü kişisel bilgiyi riski size ait olmak üzere verdiğinizi ve bu bilgilerle ilgili sorumluluğun tamamen size ait olduğunu onaylamaktasınız; ayrıca ZEISS hizmetlerini kullanarak kişisel bilgilerinizin işlenmek üzere alınması ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelere aktarılması için açık izninizi verdiğinizi ve ZEISS'ın Rusya Fedrasyonu'nun herhangi bir yasasına uygun hareket edilmemesinden sorumlu tutulamayacağını da kabul etmektesiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti

Aşağıdakiler, Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

ZEISS hizmetlerini kullanarak kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve Çin dışındaki alıcılara aktarılması için açık izin verdiğinizi kabul etmiş olursunuz.

ABD

Aşağıdakiler, Birleşik Devletler’de bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

Bu web sitesinin içeriği, belirli coğrafi bölgelerdeki (ABD dahil) kişiler tarafından kullanım için kısıtlanabilir. ZEISS, web sitesinin ya da içeriğinin herhangi bir kısmının; bu bölgelerin dışında erişilebileceği ya da uygun olacağı konusunda hiçbir iddiada bulunmamaktadır. Web sitesine erişim, belirli ülkelerdeki belirli kişiler için yasal olmayabilir. Web sitesine bu yasa hükümlerini ihlal ederek erişirseniz bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve ilgili yasalara uyma yükümlülüğü size aittir.

California eyaletinin "Shine the Light" yasası, California'da ikamet eden kişilerin, ZEISS tarafından alınan ve doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü şahıslara gönderilen verilerle ilgili belirli bilgileri talep etmesine olanak sağlamaktadır.

"Shine the Light" yasası kapsamında ek bilgi talep etmek isterseniz, yukarıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişim kurun ve talebinizi, uygun biçimde sınıflandırmamız için "California Shine the Light Request" ifadesiyle birlikte gönderin. Bu işlem için, size bir cevap gönderebilmemizi sağlayacak posta adresiniz, kalıcı adresiniz ve bir e-posta adresiniz gerekmektedir.

CCPA Gizlilik Bildirimi Eki

Bu Kaliforniya Sakinleri Gizlilik Beyanı, ZEISS'ın Veri Koruma Beyanında yer alan bilgileri tamamlar niteliktedir ve yalnızca Kaliforniya Eyaletinde ikamet eden tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir. Bu Veri Koruma Bildirimini, 2019 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası ("CCPA") ve diğer Kaliforniya veri koruma gerekliliklerine uymak için sunuyoruz. CCPA'da tanımlanmış olan tüm terimler bu bildirimde aynı anlamla kullanılmaktadır.

Ne tür veriler toplanır?

Kategori

Örnekler

Toplanan

A. Tanımlayıcılar.

Gerçek bir ad, takma ad, posta adresi, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, İnternet Protokolü adresi, e-posta adresi, hesap adı veya Sosyal Güvenlik numarası.

Evet

B. Kaliforniya Müşteri Kayıtları tüzüğünde listelenen kişisel bilgi kategorileri (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Bir ad, imza, Sosyal Güvenlik numarası, adres, telefon numarası, sigorta poliçesi numarası, eğitim, istihdam, istihdam geçmişi, banka hesap numarası, kredi kartı numarası, banka kartı numarası veya diğer finansal bilgiler.

Evet

C. Kaliforniya veya federal yasalar uyarınca korumalı sınıflandırma özellikleri.

Yaş (40 yaş veya üstü), ırk, renk, soy, ulusal köken, vatandaşlık, din veya inanç, medeni durum, tıbbi durum, fiziksel veya zihinsel engellilik, cinsiyet (cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, hamilelik veya doğum ve ilgili tıbbi durumlar dahil), cinsel yönelim, gazilik veya askerlik durumu, genetik bilgiler (ailevi genetik bilgiler dahil).

Hayır

D. Ticari bilgiler.

Satın alınan, elde edilen veya dikkate alınan kişisel mülkiyet, ürün veya hizmetlerin veya diğer satın alma veya tüketim geçmişleri veya eğilimlerinin kayıtları.

Evet

E. Biyometrik bilgiler.

Örüntü tanıma veya diğer tanımlayıcılar ya da verileri tanımlamak için kullanılan parmak izleri gibi genetik, fizyolojik, davranışsal veya biyolojik özellikler.

Hayır

F. İnternet veya diğer benzer ağ etkinliği.

Tarama geçmişi, arama geçmişi; bir tüketicinin bir web sitesi, uygulama veya reklamla etkileşimi hakkında bilgi.

Evet

G. Coğrafi konum verileri.

Fiziksel konum veya hareketler.

Evet

H. Duyusal veriler.

Sesli mesaj veya çağrı kayıtlarının bir parçası olarak ses.

Evet

I. Mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler.

Güncel veya geçmiş iş geçmişi veya performans değerlendirmeleri.

Evet

J. Herkese açık olmayan eğitim bilgileri (Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası uyarınca (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

Bir eğitim kurumu veya öğrenci adına hareket eden bir idare tarafından tutulan, bir öğrenciyle doğrudan ilgili notlar, transkriptler, sınıf listeleri, öğrenci programları, öğrenci kimlik kodları, öğrenci mali bilgileri veya öğrenci disiplin kayıtları gibi eğitim kayıtları.

Hayır

K. Diğer kişisel bilgilerden elde edilen çıkarımlar.

Bir kişinin tercihlerini, özelliklerini, eğilimlerini yansıtan profil.

Evet

Yukarıda ve bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan kişisel bilgiler şunları içermez:

 • Devlet kayıtlarından kamuya açık bilgiler.
 • Kimliği gizlenmiş veya toplu tüketici bilgileri.
 • CCPA'nın kapsamı dışında kalan bilgiler, örneğin:
  • 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ve Kaliforniya Tıbbi Bilgilerin Gizliliği Yasası (CMIA) veya klinik araştırma verileri kapsamındaki sağlık veya tıbbi bilgiler,
  • Adil Kredi Raporlama Yasası (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Yasası (GLBA) veya Kaliforniya Finansal Bilgi Gizliliği Yasası (FIPA) ve 1994 Sürücü Gizliliğini Koruma Yasası dahil olmak üzere sektöre özgü belirli gizlilik yasaları kapsamındaki kişisel bilgiler.

Veriler nasıl toplanır?

Kişisel bilgiler aşağıdaki kaynaklardan alınır:

 • Doğrudan tüketicilerden, örn. web sitemizde kayıt yaptıysanız kendi isteğinizle kendi hakkınızda bilgi vermişsinizdir.
 • Dolaylı olarak tüketicilerden, örneğin çevrimiçi hizmetlerimize eriştiğinizde ve/veya bunları kullandığınızda toplanan bilgiler.
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızdan.
 • Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle bağlantılı olarak bizimle etkileşime giren üçüncü taraflardan, örneğin ürün siparişlerinin bir parçası olarak göz sağlığı uzmanlarından.

Veriler neden toplanır?

ZEISS kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla toplar:

 1. Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak için
 2. Yasal yükümlülüklere uymak veya yasal haklarımızı kullanmak için
 3. Kredi kontrolleri ve ödeme işlemleri için
 4. Sahteciliği önlemek için  
 5. Reklam ve pazarlama amaçları için
 6. Web analizleri ve web sitemizin geliştirilmesi için
 7. Yarışmalar için
 8. Bültenler ve diğer abonelikler için
 9. Online uygulamalar için
 10. İletişim amaçları için ve iletişim formlarında
 11. Örn. ZEISS ID aracılığıyla korunan alanların güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulaması için
 12. Siparişler ve satın alımlar için
 13. Satıcı ve tedarikçi yönetimi için  
 14. Garanti ve servis taleplerini yönetmek için
 15. Müşteri hizmetleri ve desteği için
 16. ZEISS dijital hizmetlerinin, platformlarının ve uygulamalarının çalışmasına ve kullanılmasına izin vermek için
 17. Klinik çalışmalar gibi araştırma ve geliştirme faaliyetleri için
 18. Bilgi toplarken açıklanan herhangi bir amaç için

Kişisel Bilgilerin Açıklanması

Geçtiğimiz 12 ay içinde, bu açıklama kapsamında Kaliforniya sakinleriyle ilgili aşağıdaki kişisel veri kategorilerini iş amaçlarımız için üçüncü taraflara açıkladık:

A. Tanımlayıcılar.
B. Kaliforniya Müşteri Kayıtları Tüzüğünde listelenen kişisel veri kategorileri (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
D. Mali veriler
F. İnternet veya diğer benzer ağ etkinliği.
G. Coğrafi konum verileri.
H. Duyusal veriler.
I. Mesleki veya istihdamla ilgili veriler.
K. Diğer kişisel verilerden elde edilen çıkarımlar.

Bu kategoriler hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen "Hangi Bilgiler Alınır?" bölümüne bakın.

İş amaçlarımız için kişisel bilgileri açıkladığımız üçüncü tarafların kategorileri şunlardır:

 • ZEISS'ın iştirakleri ve yan kuruluşları
 • Satıcılar, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar
 • ZEISS'ın dış satış gücü olarak hizmet veren bayiler ve distribütörler
 • Bankacılık kurumları
 • İletişimimizi ve ürünlerimizi sunan üçüncü şahıslar
 • Yasaların gerektirdiği diğer üçüncü şahıslar (devlet kurumları dahil)

ZEISS, 16 yaş altındaki gençler hakkında kasıtlı olarak veri toplamaz. 16 yaş altındaki bir gencin kişisel bilgilerinizi silebilmemiz için bize gönderdiğine inanıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
 

Tüketici Hakları

CCPA, tüketicilere (Kaliforniya'da ikamet edenlere) kişisel bilgileriyle ilgili özel haklar sağlar. Kişisel bilgilerinize erişim veya bunların silinmesi talebinde bulunma hakkına sahipsiniz. Bu, belirli istisnalara tabi olarak son 12 ay içinde toplanan, kullanılan, açıklanan veya satılan veriler için geçerlidir.

Bu hakları kullanmak için lütfen aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçerek doğrulanabilir bir tüketici talebi gönderin:

Kurumsal Veri Koruma Yetkilisi
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Almanya
E-posta ile iletişim (lütfen gizli ya da hassas bilgiler göndermeyin): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
online form

Yalnızca siz veya sizin adınıza hareket etmeye yetki verdiğiniz Kaliforniya Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı bir kişi, kişisel bilgilerinizle ilgili doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunabilir. Ayrıca reşit olmayan çocuğunuz adına da doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunabilirsiniz.

12 aylık bir dönem içinde yalnızca iki kez doğrulanabilir bir tüketici bilgisi talebinde bulunabilirsiniz. Doğrulanabilir tüketici talebi:

 • Kişisel bilgileri topladığımız kişi veya yetkili bir temsilci olduğunuzu makul bir şekilde doğrulamamıza imkan tanıyan yeterli bilgileri sağlayın.
 • İsteğinizi doğru bir şekilde anlamamıza, değerlendirmemize ve yanıtlamamıza olanak tanıyan yeterli ayrıntıları sunarak açıklayın.

Kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulayamaz ve kişisel bilgilerin sizinle ilgili olduğunu onaylayamazsak, talebinize yanıt veremeyiz veya size kişisel bilgiler veremeyiz.
 

Ayrımcılık Yapmama

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası uyarınca haklarını kullanan bir Kaliforniya sakinine karşı ayrımcılık yapmayacağız.

İletişim Bilgisi

Bu bildirim veya ZEISS'ın gizlilik politikaları ve uygulamaları hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen bizimle şu adres üzerinden iletişime geçin:

Kurumsal Veri Koruma Yetkilisi
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Almanya
E-posta ile iletişim (lütfen gizli ya da hassas bilgiler göndermeyin): datap rivacy @zeiss .com

Telefon: 1 (800) 328-2984
online form

Avustralya ve Yeni Zelanda

Aşağıdakiler, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

Bu bölüm, küresel ZEISS Veri Gizliliği Bildiriminin ülkeye özgü bir bölümüdür ve birlikte okunması gerekir. Carl Zeiss AG (Oberkochen, Almanya) (ZEISS/ ZEISS Group olarak anılır) tarafından yayınlanmıştır. Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd ve Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (birlikte ZEISS ANZ), Carl Zeiss AG'nin (ZEISS olarak anılır) bir parçasıdır.

Veri Gizliliği Bildiriminin bu bölümün kapsamı ile şunları tanımlamak amaçlanmıştır:

 • Avustralya ve Yeni Zelanda'da gizliliği düzenleyen geçerli yasalar ve kurallar kapsamındaki haklarınız
 • Avustralya ve Yeni Zelanda'da gizliliği düzenleyen geçerli yasa ve kurallar kapsamında (ZEISS olarak) haklarımız ve yükümlülüklerimiz
   

ZEISS:

 • Veri toplamak için veri ve amaç toplar 
 • Neden, ne zaman ve kim sorularının yanıtlarını içeren verilerinizi kullanır ve ifşa eder 
 • Kişisel verilerinizi korur 
 • Kişisel verilerin toplanmasını ve toplanan kişisel verilerin türünü (veri kaynakları dahil) bilmenizi sağlar 
 • Doğrudan pazarlama ve haklarınız için kişisel verilerinizi kullanabilir 
 • Kişisel verilerinizi ve kişisel bilgilerinizin güncelliğini ve doğruluğunu nasıl sağladığımızı korur.
   

Siz:

 • Kişisel verilerinize erişebilirsiniz 
 • ZEISS'tan topladığımız ve sakladığımız verileri düzeltmesini isteyebilirsiniz 
 • ZEISS'ın ülkenizdeki gizlilik yasalarını / mevzuatını / kurallarını / politikalarını ihlal ettiğini düşündüğünüz bir durumda şikayette bulunabilirsiniz (bu şikayetin süreci ve beklenen sonuçları).

Not:

Bu politika, Gizlilik Yasaları ve Gizlilik İlkeleri (Avustralya ve Yeni Zelanda için) bir kişinin rızası dışında yaşa bağlı değildir. 15 yaşından küçük çocuklar durumunda ZEISS ebeveynlerden ya da velilerden rıza ister.

ZEISS, bir veri ihlalinin olaya karışan bir kişiye ciddi zarar vermesi muhtemel olduğunda, etkilenen kişileri ve Avustralya Bilgi Komiseri Ofisini (OAIC) veya Yeni Zelanda Gizlilik Komiseri Ofisini bilgilendirmelidir.

Kendi kişisel bilgilerinizi içeren bir veri ihlali hakkında bizi bilgilendirmek istemeniz durumunda tüm şikayetler ilk etapta ZEISS'a iletilir.

ZEISS'ın şikayetinizi ele alış biçiminden memnun kalmazsanız bu politikada ayrıntıları verildiği şekilde OAIC veya Gizlilik Komiserine bir gizlilik şikayetinde bulunabilirsiniz.
 

Kişisel Bilgilerin Toplanması

ZEISS, toplanan ve saklanan verilerin makul olmasını ve iş foksiyonlarını yürütmek için gerekli olmasını sağlar.

ZEISS, Avustralya ve Yeni Zelanda yasaları kapsamında yetki verilmedikçe sizinle ilgili gizli bilgileri ısrarla talep etmemeli ve toplamamalıdır. ZEISS kişisel bilgilerinizi ısrarla talep eder ve toplarsa bunlar YALNIZCA şu amaçları taşımalıdır:

 • Yasal ve adil yollarla şu durumlar dışında sizin tarafınızdan sağlanmalıdır: bilgilerin kendinizden başka birinden toplanmasına izin vermezseniz veya ZEISS, Avustralya veya Yeni Zelanda yasalarına göre sizden başka birinden bilgi toplama yetkisine sahip ise veya bunu yapmak mantıksız veya uygulanamaz ise.

ZEISS'ın sizinle ilgili ısrarla talep edilmeyen kişisel bilgiler alması durumunda, ZEISS bilgilerin yasal olarak toplanıp toplanmadığını araştırır (bilgiyi aldıktan sonraki 30 gün içinde) ve bu bilgileri belirleme amacıyla kullanabilir veya ifşa edebilir. Bilgiler yasal olarak toplanamazsa ZEISS bilgileri imha eder veya bilgilerin 30 gün içinde (mevzuatta izin veriliyorsa) tanımlanmasının kaldırılmasını sağlar.
 

Gizlilik bağlamında 'ısrarla talep etmek' ve 'toplamak' ne anlama gelir?

Herhangi bir kaynaktan ve herhangi bir yolla kişisel bilgi toplamak veya elde etmek. Uygulamada, ZEISS tarafından saklanan tüm kişisel bilgiler genellikle tarafımızdan toplanan bilgiler olarak değerlendirilir. Not: Yeni Zelanda'da "toplama" terimi ısrarla talep edilen bilgilerin alınmasını içermez. Ayrıntılı bilgi için lütfen Avustralya Bilgi Komiseri Ofisine (OAIC) veya Yeni Zelanda Gizlilik Komiseri Ofisine başvurun.

Gizlilik Yasası Bölüm 13 D

1988 (Avustralya) yabancı hukukun gerektirdiği bir Deniz Aşırı Yasasına atıfta bulunur:

"Avustralya dışında ve bir Dış Bölgede yapılan veya faaliyette bulunan bir kuruluşun bir eylemi ya da uygulaması, eylem veya uygulama yabancı bir ülkenin geçerli bir yasası tarafından gerekliyse bir bireyin gizliliğine müdahale etmez".

Merkezi Almanya'da bulunan çok uluslu bir firma olarak, bu bölüm ZEISS ve ZEISS ANZ çalışanlarımızla ilgilidir.

ZEISS, aşağıdakileri takip etmediği durumlarda doğrudan pazarlama için bir kişi hakkındaki kişisel bilgileri kullanmaz veya ifşa etmez:

 • Telefon Rehberinde Yer Almayanlar Kaydı Yasası 2006 (Avustralya)
 • Telefon Rehberinde Yer Almayanlar Kaydı (Yeni Zelanda)
 • İstenmeyen E-Posta Yasası 2003 (Avustralya)
 • Israrla Talep Edilmeyen Elektronik Mesajlar Yasası 2007 (Yeni Zelanda)
 • Yönetmelikler tarafından öngörülen diğer Avustralya veya Yeni Zelanda mevzuatı veya Norfolk Adası kararnamesi

Brezilya

Aşağıdakiler, Brezilya'da bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

Brezilya için, bu Politikada belirtilen koşullar Genel Kişisel Verileri Koruma Yasası ("LGPD") olan 13.709/2018 sayılı Kanuna uygun olarak uygulanacaktır.

1. Brezilya'daki Yetkili

Özellikle CNPJ no. 28.826.394/0001-50 altında kayıtlı CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA ve ayrıca CNPJ no. 33.131.079/0001-49 altında kayıtlı CARL ZEISS DO BRASIL LTDA olmak üzere Brezilya kuruluşlarımıza bir Veri Koruma Yetkilisi (DPO) atadık.

Yetkili kişi Sahip, ZEISS ve Autoridade Nacional de Proteção de Dados [Brezilya'nın veri koruma yetkilisi] (ANPD) arasında köprü olmaktan sorumludur.

2.     Veri Sahibinin Hakları

Brezilya durumunda, Genel Veri Koruma Yasasında kapsamında sağlanan tüm haklar kullanılabilir ve herhangi bir talepte, size geçerli yasaların izin verdiği şekilde hizmet verme olasılığını doğrulamak için her bir durumu analiz edeceğiz.

3. Toplanan Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve Yasal Dayanak

Brezilya'da, Kişisel Verileriniz, daha önce bahsedilenlere ek olarak, (i) ZEISS'ın dijital hizmetlerine ve mevcut uygulamalarına (APP'ler) erişim ve (ii) memnuniyet anketleri yürütme, mümkün olduğunda, anonimleştirme.

Bu Kişisel Veri İşleme Politikası'nda listelenen yasal temellere ek olarak, LGPD uyarınca adli, idari veya tahkim işlemlerinde hakların düzenli olarak kullanılması için Kişisel Verilerinizi Brezilya'da işleyebiliriz.

4. Kişisel Verileri Paylaşma

Kişisel Verileri, hizmetlerimizin operasyonlarını iyileştirmeye veya kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bir hizmet sağlamak üzere sözleşmeli üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Brezilya örneğinde, üçüncü taraflar diğerleriyle birlikte pazarlama ajansları, gözlükçüler, bulut hizmeti sağlayıcıları olabilir.

Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğü yerine getirmek için Kişisel Verilerinizi Devlet kurumları ve organları ile de paylaşabiliriz.

Ek olarak, üçüncü taraf şirketler tarafından gerçekleştirilen denetimleri gerçekleştirmek için gerekli Kişisel Verileri paylaşabiliriz, ancak her zaman Kişinin mahremiyetine ve gizliliğine saygı duyarız.

ZEISS, yalnızca ilgili, orantılı ve paylaşım amacı ile ilgili olarak aşırı olmayan Kişisel Verileri paylaşır.

Hizmetlerimizi gerçekleştirmek veya ZEISS'ın gerekli veya meşru işlevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu sürece, Kişisel Verilerinizi ZEISS tarafından kontrol edilen veya ZEISS tarafından kontrol edilen şirketlerle paylaşabiliriz.

Güney Afrika

Güney Afrika'ya ilişkin ülkeye özgü gereklilikleri buradan indirebilirsiniz.

İletişim

veri koruma konusuna ilişkin

Eğer bir veri koruma endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:

The Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

E-posta ile iletişim (Lütfen gizli içerik göndermeyin): datap rivacy @zeiss .com

Telefon ile iletişim:
+49 7364 20-0 (anahtar sözcük "veri gizliliği")

Bu Veri Koruması Beyanı’ndaki Değişiklikler

Bu beyan, geçerli yasal gereksinimlere uygun olmasını ve online hizmetlerimizin hepsini kapsamasını sağlamak için zaman zaman değiştirilir.

Bilgi alma, düzeltme, engelleme, silme ve itiraz konusundaki yasal haklarınız bu değişikliklerden etkilenmez.

/© Carl Zeiss AG – Son değişiklik: Aralık 2020