Yasal Uyarı

Bu yasal uyarı, bu web sitesi ve alan adları için geçerlidir. Örneğin, ulusal mevzuat nedeniyle yasal bilgileri değiştirilmiş olan ZEISS şirketlerine ait web siteleri ve alan adları için geçerli değildir. Bu nedenle, lütfen ziyaret ettiğiniz tüm ZEISS web sitelerinin veya kullandığınız programların yasal bildirimlerini dikkate alın.

Bazı durumlarda, ZEISS web siteleri, bu yasal bildirimlerin geçerli olmadığı üçüncü taraf, ZEISS dışı şirketlerin web sitelerine bağlantılar da içerir.

ZEISS etki alanları altında yayınlanan bilgiler, ülkenizde reklamı yapılmamış veya kullanıma sunulmamış ürün ve hizmetlere referanslar içerebilir. Bu tür bilgiler, ZEISS'ın bu ürün ya da hizmetleri daha sonraki bir tarihte ülkenizde sunmayı planladığı anlamına gelmez. Gerekirse bu ürün ve hizmetlerin mevcudiyeti hakkında size bilgi vermekten memnuniyet duyacak olan bölgesel satış organizasyonumuzla iletişime geçebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerin web sitemizde sunulması bağlayıcı bir satış teklifi teşkil etmez.

Yazılım ücretsiz olarak indirilmek üzere sunuluyorsa ZEISS yazılımın indirilmesinden ya da kullanılmasından kaynaklanan zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yazılımın indirilmesi ve kullanılması, ZEISS'ın kasıtlı olarak neden olduğu ya da büyük bir ihmali sonucu ortaya çıkan durumlar hariç olmak üzere, yalnızca kullanıcının kendi sorumluluğunda ve herhangi bir sorumluluk veya garanti olmaksızın gerçekleştirilir.

Çeşitli yerlerde üçüncü taraf web sitelerinden bahsediyor ve bunlara bağlantılar veriyoruz. Bunu yalnızca ilgili sağlayıcının ciddiyetine tamamen ikna olduğumuzda yapıyoruz. Ancak ZEISS, bu web sitelerinin veri koruma hükümlerinden veya içeriklerinden sorumlu değildir ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

ZEISS, web sitelerinin içeriği ve düzeni ile ilgili tüm hakları elinde tutar ve saklı tutar. Web sitelerimizde ve markalarımızda yer alan fikrî mülkiyetler korunmaktadır. Web sitelerimizdeki metinler, resimler ve grafikler ve bunların düzeni vb. ile animasyonlar ve yazılımlar telif hakkı yasasına ve diğer koruyucu mevzuata tabidir. Önceden yazılı iznimiz alınmadıkça bunların tamamının veya bir kısmının çoğaltılması, yorumlanması ya da oynatılması yasaktır. Bu web sitesi, fikrî mülkiyetin kullanımı için herhangi bir lisans vermez. ZEISS, web sitelerini istediği zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme, askıya alma ya da kapatma hakkını saklı tutar.

Web sitemizin içeriğinin özenle derlenmesine rağmen bu içeriklerin doğruluğu, kesinliği, eksiksizliği ya da içeriklere kesintisiz erişim konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Yasal olarak izin verildiği ölçüde, web sitemizin kullanımından ya da web sitesinde sunulan bilgilerle bağlantılı olarak ortaya çıkan kazanç kaybı da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Sağlanan bilgileri değiştirme veya tamamlama ve bunu herhangi bir zamanda yapma hakkımızı saklı tutarız.


© Carl Zeiss AG – Son değişiklik: Nisan 2016