En iyi görme için doğru gözlük camları

Hangi gözlük camları hangi görme bozukluğu için en iyisidir?

Miyopi, hipermetropi, presbiyopi - görsel algımızı kısıtlayabilen birçok görme sorunu vardır. Optimum şekilde ayarlanmış doğru camlara sahip bir gözlük çoğu zaman tekrar net görmenize yardımcı olabilir. Ancak hangi gözlük camı tipi hangi görme bozukluğu için uygundur? Gözlük camları bir gözlüğün en önemli kısmıdır ve seçim son derece önelidir. BETTER VISION açıklıyor: Görme kusurları, görme bozuklukları ve görme problemlerini etkin bir şekilde düzeltmek için hangi gözlük camları mevcuttur?

Klasik gözlük camı çözümleri

Tek odaklı gözlük camları – uzağı görememe (miyopi) ve yakını görememe (hipermetropi) için

Tek odaklı gözlük camları tüm gözlük camı yüzeyi boyunca eşit güce sahiptir yani reçetedeki güç tüm gözlük camı boyunca eşittir. Bunlar uzak ve yakın gözlük camlarında kullanılırlar – yani en sık kullanılan iki görme cihazı. Peki fark nedir? Tek odaklı yakın okuma camları yakın alanda görme içindir ve uzağı göremeyen kullanıcının standart okuma mesafesine göre özel olarak ayarlanmıştır. Bu gözlük camları hem kitaplar için hem de bir akıllı telefon veya tabletteki daha küçük fontları okumak için harikadır.

Miyopi ve hipermetropiyi daha iyi anlamak için önce nasıl gördüğünüzü açıklamamız gerekir: nesneleri net görebilmek için onlara baktığınızda optik sistemlerimizin bunları retina üzerine düşürmesi gerekir - önüne veya arkasına değil. Bu durum görme bozukluğu olan kişilerde bozulmuştur. Hipermetroplarda göz yakındaki nesneleri retinanın arkasında görür ve bu nedenle yakın nesneleri bulanık görürler. Miyopide ise miyop gözün görüntüleri retina üzerinde değil önünde odaklamasıyla uzaktaki nesneler bulanık gözükür. Optimum şekilde ayarlanmış uzak gözlük camları yakındaki ve uzaktaki nesneleri tekrar net bir şekilde görmenizi mümkün kılabilir.

Tek odaklı gözlük camları – uzağı görememe (miyopi) için

Tek odaklı gözlük camları – uzağı görememe (miyopi) için

Tek odaklı gözlük camları – yakını görememe (hipermetropi) için

Tek odaklı gözlük camları – yakını görememe (hipermetropi) için

Astigmatizma tek odaklı gözlük camlarıyla düzeltilebilir. Bunu sağlamak için gözlük camına astigmatizmayı dengeleyen ek bir reçeteli güç yerleştirilir: buna silindirik düzeltme (gözlük camı sertifikasında "cyl" denir). Bu gözlük camlarına torik gözlük camları denmektedir.  

Tek odaklı gözlük camları – astigmatik görme için

Tek odaklı gözlük camları – astigmatik görme için

Prizmalı gözlük camları: heteroforya için

Heteroforyalı hastalarda prizmalı gözlük camları gözler arasındaki etkileşimi optimum duruma getirir. Heteroforya yani gizli veya latent şaşılık olarak da bilinen durumda kullanıcının gözleri tam paralel değildir ve bu nedenle uzaysal görme bozulur. Beyin ve göz kasları sürekli olarak çift görüntüleri önlemeye çalışmaktadır ve bu durum hastalar için çok yorucu olup sıklıkla başağrılarına neden olur. Prizmalı gözlük camları bu düzensiz görmeyi gözlük camlarının en az birinde kullanılan özel bir kaplama yoluyla dengeler. Bu durum gözlerin hareketliliğini ve gözler arasındaki etkileşimi iyileştirerek takan kişinin daha net ve daha rahat bir şekilde görmesini mümkün kılar.

Bifokal gözlük camları: uzak ve yakın görme problemleri için

Bifokal gözlük camları kullanıcının hem yakın hem uzaktaki nesneleri net görebilmesini mümkün kılacak şekilde iki gözlük camından oluşur. Bu durum iki gözlük camı arasındaki bölme çizgisiyle belli olur; alttaki belirgin şekilde daha küçüktür ve küçük bir pencereye benzer. Burası yakın görme için "okuma bölgesidir" ve gözlük camının kalan kısmı uzakta optimum görme sağlar. İkili reçete gözlük camına adını verir: Latincede bi "iki" ve fokal "odak noktası" anlamına gelir. Geçmişte bifokal gözlük camları presbiyopiyi düzeltmek için sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde tercih edilen gözlük camları değillerdir. Birçok kişi açıkça görünür bölme çizgisini çekici bulmaz ve hatta örneğin merdivenleri çıkarken rahatsız edici bulur. Çözüm nedir? Modern progresif gözlük camları. Bunlar görme bölgeleri arasında pürüzsüz bir geçiş ve böylece daha fazla görsel konfor sağlarlar.

Bifokal gözlük camları

Trifokal gözlük camları: birden fazla mesafede görme problemleri için

Trifokal gözlük camları (tri "üç" ve fokal "odak noktası" anlamına gelir) bifokal gözlük camlarına benzer bir yapıya sahiptir ama presbiyopisi olan kullanıcılar tarafından kullanılır. Yakın ve uzak görme optimizasyonuna ek olarak ara mesafeler yani 50 ile 150 cm arası için ek bir düzeltme aralığı eklenmiştir. Trifokal gözlük camlarının sıkıntıları bifokal gözlük camlarınınkilerle aynıdır: görme bölgeleri arasında ani geçişler ve gözlük camları arasında görünür bir bölme – bunların ikisi de neden daha fazla kişinin modern progresif gözlük camlarını seçtiğini açıklamaktadır.

Progresif gözlük camları: hipermetropi ve miyopi, astigmatizma ve presbiyopi için

Progresif gözlük camları: hipermetropi ve miyopi, astigmatizma ve presbiyopi için

Progresif gözlük camlarının bifokal ve trifokal gözlük camlarına göre açık faydaları vardır. Progresif gözlük camlarında yakın, ara ve uzak bölgeler için güç mevcuttur – ve bunların hepsi bir bölme çizgisi olmadan pürüzsüz geçişlere sahip tek bir gözlük camında sağlanır. Güç, yukarıdan aşağıya düzgün şekilde ve uzak görmeden yakın görmeye ilerler. Progresif gözlük camları tüm mesafelerde açık ve rahat görmeyi mümkün kılar ve miyopi, hipermetropi ve presbiyopiyi düzeltmek için kusursuz tercihtir. Okumak, bir bilgisayarda veya ellerinizle iş yapmak veya sadece uzaklara bakmak için harikadırlar.

Varifokaller

En son teknolojiye sahip üretim yöntemleri ve istisnai görsel konforla ZEISS'tan progresif gözlük camları, çeşitli faktörlerin kullanılmasıyla kullanıcının bireysel gereksinimlerine hassas bir şekilde ayarlanmıştır. Bazı ilgili konular interpupiller mesafe, pantoskopik açı ve arka verteks mesafesidir – bunlar ZEISS'ta üretim sırasında dikkate alınan bireysel yüz parametrelerinin sadece birkaçıdır.

Geçiş bölgesinde bulanık görüntüler veya merdiven çıkarken problemler – eski progresif gözlük camı serilerinin bir özelliği – artık progresif gözlük camlarıyla geçmişte kalmıştır. Bunlar hem net ve doğal görmeyi mümkün kılar hem de tüm yönlerde ve tüm mesafelerde hızlı odaklanma mümkündür. Bu gözlükler gündelik kullanım için optimum gözlüklerdir – ister ilk gözlüğünüz olsun, ister okuma gözlüklerinden progresif gözlük camlarına geçiyor olun veya şu ana kadar sadece uzak gözlüklere gereksiniminiz olmuş olsun. Progresif gözlük camları ayrıca presbiyopi gelişmekte olan uzak görmesi normal kişiler veya presbiyopi gelişmekte olan astigmatizmalı kişiler için ideal çözümdür.

Gereksinimleriniz ne olursa olsun gözlükçünüz sizin için doğru progresif gözlük camlarını bulmaya yardımcı olmaktan mutlu olacaktır.  

Özel uygulamalar için özel gözlük camları

Gözlüklerin onları kullanan kişi kadar benzersiz olması gerekir. Yaşam tarzınız, hobileriniz veya kariyerinize bağlı olarak gözlüklerin çok farklı gereksinimleri karşılayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle gözlükçünüzde sizin için doğru gözlükleri önerebilmeleri açısından görme gereksinimlerinizin kapsamlı bir şekilde analizinin yapılması gerekir. "Normal" gözlük camı seçenekleri dışında optimum görmeyi elde etmenize yardımcı olan özel türler de vardır. Örneğin:

Dijital yaşam tarzı için gözlük camları: özel uygulamalar için özel gözlük camları

Akıllı telefonlar ve e-okuyucular gibi dijital teknolojileri kullanmak her gün gözlerimizden en fazlasını ister. Gözlerimizin dijital cihazları bir gazete veya kitaba göre tuttuğumuz daha yakın mesafeye uyum sağlamak üzere yeni bir yakın görme aralığına alışmaları gerekir. Ve ayrıca gözlerimizin sürekli olarak farklı mesafeler arasında geçiş yapmasını gerektirirler. Bu durum özellikle bizler yaşlandıkça baş ağrısı, boyun gerginliği ve gözlerde yanma ve yorgunluğa neden olabilir. Çözümlerden biri ZEISS Dijital gözlük camları gibi gözleriniz için yakın mesafede özel destekli uzak mesafe gözlük camlarıdır. Bunlar e-okuyucular ve akıllı telefonlar gibi dijital cihazları net bir şekilde odaklar ve yakın ve uzak aralıklarda odaklanmayı kolaylaştırır. ZEISS Digital Inside teknolojisi progresif gözlük camları için de sağlanabilir.

ZEISS Dijital gözlük camları

Araba sürme sırasında iyi ve parlamasız bir görüntü için gözlük camları

İyi görebilmek güvenli bir sürüşün ön şartıdır çünkü yoldayken gözlerimiz fazla mesai yapmaktadır: odağımız sürekli olarak yol, GPS, arka ayna ve yan aynalar arasında geçiş yapmasını gerektirirler. Kötü hava ve elverişsiz ışık koşulları genellikle görmeyi zorlaştırmaktadır. Sürüş sırasında karşılaşılan belirli durumlar için özellikle optimum hale getirilmiş gözlük camları (örn. ZEISS DriveSafe Gözlük Camları, tek odaklı ve progresif gözlük camları olarak sağlanabilir) araç kullanırken görme stresini en aza indirerek kullanıcıların görmesini kolaylaştırır. Yansımalara duyarlı kişiler için DriveSafe gözlük camları algılanan parlamanın üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.  

ZEISS DriveSafe Gözlük Camları

İşte kullanılan gözlük camları

İnsanlar genellikle değişikliği 40 yaş veya üzerinde fark ederler: bir bilgisayar ekranında çalışırken ve gözleri hareket ettirirken – yani klavyeden monitöre veya takvimden telefona – gözleriniz aniden daha fazla yorulmaya başlamaktadır. Farklı mesafelerde net görebilmek için, sıklıkla farkında olmadan rahatsız bir pozisyon alınır, örn. öne doğru eğilerek veya başı yükselterek. Bel ve boyun ağrısı veya gözlerde kuruluk veya sulanma sonuçlardan bazılarıdır. ZEISS Ofis Gözlük Camları bu tür görsel stresi azaltır: işte çalışırken özel görme gereksinimlerinize göre özelleştirilmişlerdir ve okuma gözlükleri veya progresif gözlük camlarının aksine bir bilgisayar ekranı önünde otururken çalışma sırasında tüm zorunlu mesafeler için en uygun durumdadırlar. Ancak okuma gözlükleri ve progresif gözlük camları sıklıkla ideal çözüm değildir çünkü gözlük camının ilgili alanları ofis işleri için uygun durumda değildir. Okuma gözlükleri sadece kısa bir mesafe için en iyi görüntüyü mümkün kılmaktadır ve bilgisayarda çalışmak veya masanıza bakmak için bu mesafe çok kısadır. Progresif gözlük camlarıyla kullanıcı, monitöre gözlük camının ara kısmından bakar ve ekranı net görmek için başını yukarıya doğru kaldırmalıdır. Her iki gözlük camı tipi çalışırken doğal olmayan bir duruş şeklini gerektirerek boynunuzda, omuzlarınızda ve sırtınızda kas gerginliği ve ayrıca baş ağrılarına da neden olabilir.  

ZEISS Ofis Gözlük Camları

Fotokromik camlar: gözlük değiştirmeden güneşten etkin koruma

İster evde ister işte olun özel güneş gözlükleri birçok durumda görsel konforunuzu arttırabilir. Tüm gözlük camlarının kendiliğinden renklenen şekilde yapılabileceğini biliyor muydunuz? Bunlar tek bir gözlük camında kusursuz UV koruma ve optimum görme sağlarlar – ve böylece gözlük değiştirme sıkıntısını ortadan kaldırırlar. Bu gözlük camları ayrıca beklediğiniz her şeyi içerir: daha iyi kontrast algılama, daha az parlama ve hepsinin üstüne bir antireflektif kaplama. Bu gözlük camları UV ışınlarının şiddetine bağlı olarak kararır – hafif renklenmeden bir güneş gözlüğünde gördüğünüz yoğun kararmaya kadar. Birkaç saniye içinde koyulaşıp sadece birkaç dakika içinde açılırlar.  

Kendiliğinden renklenen camlar

İçinden seçim yapabileceğiniz bir çok gözlük camı mevcuttur, yani size uygun olanı bulmanız garantidir. Ve size uygun olan gözlük camı hangisidir? Görme Profilim Testini yaparak şimdi hızlı ve kolay bir şekilde bulun. Unutmayın: sizin için kusursuz gözlük camlarını bulmanız gerekiyorsa görsel gereksinimlerinizin kapsamlı bir analizinin yapılması yeterlidir!  

Görme Profilim Kişisel görme alışkanlıklarınızı şimdi belirleyin ve kişiselleştirilmiş gözlük camı çözümünüzü bulun.
Yakınınızdaki ZEISS Gözlükçüsünü Bulun

İlgili Makaleler

Online Görme Testini yapın ve görme kalitenizi kontrol edin. Yeni bir göz testi yaptırmanızın zamanı gelmişse online olarak burayı kontrol edin.
Gözlük camlarınız gerektiğinden daha yüksek veya daha düşük numaralarda ise veya yanlış montajı yanlış yapılmış ise, gözlerinize zarar verebilir mi? Birçok şikâyetin sebebi aslında göz yorgunluğudur
Kaşlar yalan söylemez Kaşlarımız hakkımızda neler söyler?
Gözlük camları nasıl üretilir? Plastik malzemeden mineral cama kadar ZEISS gözlük camları – gözlük camlarının üretimi hakkında bilmek istediğiniz herşey

Görmeyi Anlama 28.Mar.2018

Tags:

İlgili Ürünler