Kısım 7: Biliyor muydunuz …

… ZEISS kendini körlükle savaşmaya adamıştır?

Bölüm 7: Biliyor muydunuz… ?

… ZEISS kendini körlükle savaşmaya adamıştır?

Makul şekilde fiyatlandırılmış gözlük camları, göz bakım profesyonellerinin uygun eğitimi ve göz bakım merkezlerinin kurulmasıyla birlikte, ZEISS tüm dünyada göz bakımına erişimi sağlamada aktif bir rol oynamaktadır. Ekim 2013’te ZEISS sponsorluğunda dördüncü göz bakım merkezi Paraguay’ın başkenti Asunción’da kapılarını açtı. ZEISS bu tesisi Christoffel Mission for the Blind (CBM) (Körlük İçin Christoffel Misyonu), the Fundación Visión ve International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) (Uluslararası Körlüğü Önleme Kurumu) işbirliği ile oluşturdu. Tanzanya, Nijerya ve Endonezya’daki benzer merkezlerin adımlarını takiben, Asunción’daki doktorlar öncü ZEISS ürünleri ve teknolojileri ile göz hastalıkları tanı ve tedavisi için eğitilmektedir.

  • Tüm dünyada yaklaşık 40 milyon insan kördür.*
  • 285 milyon insan ciddi görme bozukluğundan çekmektedir.*
  • 1-2 milyon insan her yıl tamamen kör olmaya doğru gitmektedir.*
  • Görme bozukluklarının çoğunluğu – en azından üçte ikisi – önlenebilir veya tedavi edilebilir durumlardır.**
  • Katarakt ameliyatı yalnızca 20 ila 30 dakika sürmektedir.

Aldığımız bilgilerin yüzde 80’i gözlerimizle elde edilmektedir. Bilgiye dayalı bir toplumda bu önemli bir konudur. İyi görüş insanların mesleki gelişiminde ve ekonomik başarısında da anahtar faktördür. Bu bağlantının kurulması aptalca gelebilir, fakat gerçek olan iyi görüş düzeltilmesinin insanların daha uzun süre çalışabilmesini ve para kazanabilmesini sağlayabildiği yönündedir. Ve çocukların aileleri için çalışmak ve para kazanmak zorunda olmaları yerine okula gitmeleri anlamına geldiği için, daha fakir ülkelerde bu durum özellikle önemlidir.

ZEISS’ın körlüğü önleme hedefini üstlenmesinin sebebi budur

VISION 2020 insiyatifini destekleyerek, ZEISS 2020 yılına kadar tüm dünyada önlenebilir körlüğü yenmeyi amaçlamaktadır.

Şirketin bu sebebe yönelik taahhüdü “VISION 2020: Görme Hakkı” kampanyası için ilk sponsor şirket haline geldiği 2002 yılında başladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslar arası Körlüğü Önleme Kurumu (IAPB) tarafından yürütülmektedir ve çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmektedir. Hep birlikte, katılımcı örgütler ve kuruluşlar önlenebilir veya tedavi edilebilir körlükten çeken insanlara “görme hakkı” vermeyi umut etmektedir.

İnsanlara iyi görüş sağlamanın birçok yolu vardır

Bir çift iyi oturan gözlük kadar basit bir şey her tür görme bozukluğunu rahatlatabilir ve insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırabilir. Bu, yalnızca birkaç dolara mal olan standart camlarla başarılabilir – birçok insanın gücünün yetebileceği bir fiyattır. En büyük zorluk, gözlükleri tespit etmek için kalifiye durumda yeterli optisyenin bulunmamasıdır. Kırma ve görmenin düzeltilmesi konusundaki eLearning (e-öğrenme) kurslarıyla ve online (çevrimiçi) bilgi veri tabanlarıyla birlikte, ZEISS optometristlere ve optisyenlere çok sınırlı eğitim olanakları sunan ülkelerde anahtar bilgilere erişimi kolaylaştırmaya uğraşmaktadır.

Körlüğü önlemenin eşit derecede önemli bir yönü, dünyanın tüm bölgelerindeki insanlara iyi göz bakımına erişim olanağı sağlamaktır. VISION 2020 insiyatifinin parçası olarak ZEISS’ın sponsorluk yaptığı tanı, tedavi ve eğitim merkezleri bu açıdan önemli katkı yapmaktadır.

2013’te, göz bakımı için bu göz bakımı için tanı, tedavi ve eğitim merkezlerinin dördüncüsü Paraguay’ın başkenti Asunción’da kapılarını açtı. ZEISS sponsorluğundaki IAPB Latin Amerika Mükemmellik Merkezi (The Centre of Excellence Latin America) göz hastalıklarının tanı ve tedavisi için modern ekipmanın nasıl kullanılacağı ve en son tekniklerin nasıl uygulanacağı konusunda doktorları eğitmektedir. Önlenebilir körlüğün en sık görülen iki sebebi olan katarakt ve glokoma özel önem göstermektedir.

Bu merkezler yerel halkın oftalmolojideki en son yeniliklerden direkt olarak yararlanmasını sağlamaktadır. Örneğin, optik sinir hasarı meydana gelmeden önce çok erken evrede glokomun nasıl teşhis ve tedavi edileceği konusunda eğitim sağlamaktadır. Ve, katarakt ameliyatının modern yöntemleri kullanılarak tedavi edilebilen tüm dünyadaki en sık görülen körlük sebebinin – kataraktın – tespiti için en son tekniklere erişimi sağlamaktadır. Katarakt görmeyi bozan gözdeki merceğin bulutlanmasıdır.

*Kaynak: D. Pascolini, S.P. Mariotti, “Görme bozukluğunun global tahminleri”, Br. J. Ophthalmol. 96, 614 - 618 (2012).

**IAPB 2010 Raporu, http://www.iapb.org/sites/iapb.org/files/State%20of%20the%20World%20Sight_2010.pdf

Web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerezler, web siteleri tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler yaygın kullanılmaktadır ve sayfaların en iyi şekilde gösterilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur. Sayfalarımızı kullanarak bunu kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla