Gözlük camları nasıl üretilir?

Gözlük camı üretimi hakkında bilgi - her bir gözlük camının üretim basamakları

İster camdan ister plastikten yapılmış olsun - oftalmik gözlük camları bir gözlük çerçevesine yerleştirilene kadar çok sayıda işlem basamağından geçmektedir. Bazı kişiler için günlük bir aksesuar, diğerleri için ise lüks bir nesne olan ürünün geliştirilmesine ilişkin ayrıntılar.

Cam eritmesinden mineral cama kadar

Gözlük camları nasıl üretilir?

Mineral cam üretimi herhangi bir bombesi olmayan bir camla başlar. Doğal hammaddeler (kuartz, potasyum karbonat, soda gibi) 1400 ila 1500 santigrat derecede cam bir karışım haline getirilmek üzere eritilir. Daha sonra bu camlar otomatik olarak pres makinesine girer ve 1 ila 3 cm kalınlığında yuvarlak bir cam blok biçiminde preslenir ve işlenir - işte bu haliyle camın herhangi bir bombesi bulunmamaktadır, yani cama "hammadde" adı verilir. Bu haliyle mineral cam, adeta işlenmemiş bir elmasa benzer.

Camın ön yüzeyi şu üretim adımıyla işlenmektedir: Elmas bir yontma aleti ile tam olarak belirtilen yüzey şekli ve son dokunuşlar cama işlenmektedir. Cam parlatma işleminden sonra gereken şeffaflığını kazanmaktadır. Böylece ön yüzeyi tamamen bitmiş, içinden bakınca karşı taraf görünen bir cam elde edilmiş olur.

İleri işlem basamaklarının ardından, bitmiş mineral camlar ya sipariş edilen reçete değerlerine uygun olarak işlenir ya da hızlı siparişler için standart, yaygın reçete numaralarına göre hazır stok camı olarak işlenirler. Her iki çeşit de çok farklı biçimlerde işlenebilir.

Modern kimya: Plastik camlar

İlk kez 1940 yılında üretilen plastik camlar, günümüz gözlük camlarının genel anlamda temelini oluşturmaktadır: %100 oranında sentetik olarak üretilen plastik malzeme. Bahsedilen organik cam, döküm yöntemi kullanılarak üretilmektedir:

monomer adı verilen sıvı durumdaki kaynak maddeler, malzemeyi sertleştirmek ve bitmiş camların UV emilimini artırmak amacıyla özel katkı maddeleriyle karıştırılmıştır. Daha sonra, döküm kalıplarına yerleştirilmektedir.

Camların yerleştirildikleri kaplar, daha sonra saatler boyunca ısı işlemlerine tabi tutulmaktadır: Malzeme önce sertleştirilmekte ve daha sonra bitmiş plastik gözlük camı döküm kalıbından çıkarılmakta ve fırınlanmaktadır. Fırınlama işlemi, bir nesnenin erime noktasının altındaki bir sıcaklığa kadar ısıtma ve mevcut derecede belli bir süre boyunca tutma anlamına gelmektedir. Sonuç: Malzemenin iç stresi ortadan kaldırılmış olur.

Bu arada: Yüksek indisli plastikler adı verilen alanda meydana gelen büyük ilerleme, refraktif indisi 1,665'e kadar çıkabilen son derece ince organik gözlük camlarının üretimini mümkün kılmıştır. Bu plastik gözlük camları da döküm yöntemiyle yapılmıştır - bu süreç nispeten daha yavaştır ve 48 saat kadar sürebilir.

Yakın ve uzak mesafeler için – Mineral bifokal camlar

Yakın ve uzak mesafeler için – Mineral bifokal camlar

Cam ve plastik gözlük camları, ileri işlemlerinde birbirlerinden çok farklı oldukları gibi üretim süreçlerinde de çeşitlilik gösterirler, örneğin [bifokal camların] üretimini ele alalım. Mineral bifokal camların oluşumunda, ilave bir cam herhangi bir bombesi bulunmayan hammadde camla birleştirilir. Segment kısım, gözlük camının üst kısmı camın alt kısmı ile aynı numaraya sahiptir; en alttaki yakın mesafe görme kısmı daha yüksek bir numaraya sahiptir. Daha sonra görünür hale gelen, iki camın birleşim kenarlarının yüzeyinde, hem yakın hem de uzak mesafe görme alanları bir araya getirilmiştir.

Segment camın yüzeyi de işlendikten ve parlatıldıktan sonra, bombeli kısmı ana camın girintisinin içine gelecek biçimde yerleştiriliyor ve daha sonra her ikisi yüksek basınç altında eritilerek birleştiriliyor. Soğuduktan sonra, segment kısım ana cam ile homojen bir kitle oluşturuyor ve tamamen görünmez hale geliyor. Sonraki aşamada, segment camın ince camla kaplama kısmı işleniyor ve ortaya çıkan hammadde bifokal cam ileri işlemlere giriyor - arka yüzü işleniyor ve parlatılıyor. Bu üretim işleminin ardından, bifokal cama kaplama uygulanabilir.

Organik bifokal cam

Organik camdan bifokal cam üretimi nispeten daha az karmaşıktır. Mineral bifokal camların aksine, yakın mesafeleri görmeyi sağlayan kısmın numarası, ana cam içine yerleştirilen daha kuvvetli bir cam ile değil, aksine, segment camı yüzeyinde daha derin bir bombeyle sağlanmaktadır. Konkav iç yüzün döküm kalıbı (görselde görebilirsiniz) yakın mesafe görme kısmının biçiminde oyulmuştur ve burada camın yakın görme kısmının karakteristiği olan dışarı çıkıntılı görünüm ile gözle görünür kenar oluşumunu fark edebilirsiniz.

Gözünüz için kişiselleştirilmiş tasarım: Progresif camlar

Gözünüz için kişiselleştirilmiş tasarım: Progresif camlar

Presbiyopi için bir gözlük camı geliştirmek, kullanıcısının ne istediğine, tasarımın hangi amacı karşılaması gerektiğine bağlı olarak başlar: Özel görme işlevleri, mesela çalışma masasında bilgisayar kullanım için ya da günlük genel uygulamalar için.

Böyle bir progresif cam tasarımının hesaplanması için yüzlerce bilinmeyenli denklemlerden oluşan bir sistem ve binlerce denklemin çözümlenmesi gereken koşullar altında çalışmak gerekmektedir. Ve tüm bunlar bir yandan devamlı olarak bireysel müşterilerin verilerine uyum sağlanarak yapılmaktadır. Ancak daha da zor koşullar halinde gerçekleştirilen çok sayıda işlemden sonra ilk prototipler ortaya çıkar. Sonunda, bunlar gönüllüler tarafından kalite ve uyumluluk bakımlarından test edilir. Eğer gözlük cam tipi kabul görmezse, yeni bir progresif cam tasarımı hesaplanır - ve en başından üretim döngüsü yeniden başlar.

Presbiyopi için gözlük camı tasarımı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerezler, web siteleri tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler yaygın kullanılmaktadır ve sayfaların en iyi şekilde gösterilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur. Sayfalarımızı kullanarak bunu kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla