ZEISS Davranış Kuralları

ZEISS ve iş ortakları için anlamı

ZEISS, sadece teknolojik açıdan değil, aynı zamanda "oyunun geçerli olan tüm kurallarına" uyarak kendini özel hizmetler vermeye ve yüksek beklentileri karşılamaya adamış bir firmadır.

ZEISS için faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm yasalara uyması her koşulda beklenen bir durumdur. Bu özellikle rekabet konusundaki tutum ve yolsuzluk ile rüşvet konularında geçerlidir. Bunun yanı sıra ZEISS çalışanları ve ticari ortaklarına karşı adil bir tavır göstermeye büyük önem vermektedir.

ZEISS bu standartları ilk olarak 2007 yılında belirlemiştir. ZEISS Davranış Kuralları'nın güncel versiyonuna İndirin başlığı altından ulaşılabilir.

ZEISS Davranış Kuralları, grup içinde bu kurallara uyulup uyulmadığının düzenli olarak kontrol edilmesinde kullanılan, ayrıntılı bir Uyumluluk Yönetim Sistemi tarafından desteklenmektedir.

ZEISS, ZEISS'ın ve ticari ortaklarının ekonomik başarısının sürdürülebilir olmasının yasalara ve hukuka sürekli olarak, bunlardan hiç ayrılmayacak şekilde bağlı kalınmasıyla sağlandığı konusunda kesin bir fikre sahiptir. Bu nedenle ZEISS tüm ticari ortaklarının ZEISS ile olan ilişkilerinin ZEISS Davranış Kuralları temel alınarak gerçekleşmesi, yani tüm ticari ortakların ZEISS ile olan işbirliğinde ZEISS Davranış Kuralları'na uygun bir tutum göstermesini beklemektedir.