Veri Koruma Beyanı ve Yasal Not

Uygulama alanı

Bu veri koruma beyanı ve yasal not bu web sitesi ve domainleri için geçerlidir. Bunlar örneğin veri koruma beyanlarını ve yasal notlarını ulusal düzenlemeler nedeniyle revize etmiş olan ZEISS şirketleri web siteleri ve domainleri için geçerli değildir. Bu nedenle lütfen ziyaret ettiğiniz tüm ZEISS web sitelerinin ve kullandığınız programların kendilerine özgü veri koruma beyanlarını ve yasal notlarını dikkate alın.

Bazı durumlarda ZEISS web siteleri ZEISS şirketleri olmayan ve bu veri koruma beyanı ve yasal notlarına geçerli olmadığı üçüncü taraf web sitelerinin linklerini de içerir.

Genel veri koruma standardı

ZEISS, sınırlar ötesi anlamda yasal olarak bağımsız şirketlere, iş süreçlerine, yönetim yapılarına ve teknik sistemlere sahip olan ve küresel bazda faaliyet gösteren bir şirkettir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bazı durumlarda kişisel bir yapıya sahip olan veriler toplanabilir. Bu beyanda ZEISS şirketlerinin web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ne tür kişisel bilgileri topladığını ve bunları ne şekilde kullandığımızı belirtiyoruz.

Kişisel bilgilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel bilgilerinizin işlenmesi tamamen geçerli olan yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak kişisel bilgileri ele alma ve işleme yaklaşımımız mümkün olan en büyük şeffaflık derecesini sağlayan, seçme hakkını koruyan ve erişim hakları ve kişisel verilerin yasalara uygun olarak aktarılmasını ve işlenmesini gözeten AB veri koruması prensiplerini esas almaktadır.

Her ZEISS şirketi uygulanması zorunlu olan veri koruma yasalarına sadık kalır, örneğin Almanya'da bulunan ZEISS şirketleri ve bağlı kuruluşları Alman Federal Veri Koruması Kanununa (BDSG) uyarlar. Buna ek olarak kişisel bilgilerin kullanımı grup içindeki tüm ZEISS şirketleri için bir şirket direktifi dahilinde belirlenmiştir. Bu ZEISS şirket direktifi, kişisel verileri işleyen ve kullanan ZEISS şirketlerinde verilerinizin titiz ve geçerli yasalara uygun bir şekilde muamele görmesini garanti etmektedir. Aynı zamanda personelimizi herhangi bir web sitesinde kişisel bilgilerin talep edildiği her durumda veri koruma kurallarımızı dikkate alma ve bunlara uygun davranma konusunda eğittik.

Kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve transferi

ZEISS size kişisel bilgileriniz üzerinde mümkün olduğunca geniş bir kontrol sağlamayı amaçlamaktadır. Normalde ZEISS web sitelerine herhangi bir kişisel veri sunmadan erişebilirsiniz.

Ancak ZEISS web sitelerinin belirli alanlarında bize siteyi geliştirmek ve sizinle iletişimde kalabilmemizi sağlayacak kişisel bilgileri bizimle paylaşmanız talep edilir. Paylaştığınız tüm kişisel veriler gizli veri olarak ele alınır ve sadece sizin ve ZEISS arasındaki ilişki kapsamında kaydedilir ve işlenir, pazarlama amacı ile kullanılmaz, satılmaz ve herhangi başka bir şekilde önceden sizin onayınızı almaksızın üçüncü tarafların kullanımına sunulmaz.

Ancak hizmet koşullarımızın bir parçası olarak bilgileriniz belirli durumlarda iş partnerleri veya IT hizmet sağlayıcıları gibi sipariş sürecine dahil olan üçüncü taraflara transfer edilebilir. Kişisel bilgilerin bu üçüncü taraflara transferinde kendimizi söz konusu hizmetin verilmesi için gerekli olan bilgiler ile kısıtlıyor ve bu bilgi transferi işleminin gerekli olan veri güvenliği koşulları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirildiğini garanti altına alıyoruz. ZEISS şirketleri kişisel bilgilerinizi sadece verilerinizi uygulanmakta olan kanunlara uygun olarak veri koruma ve işleme konusunda taahhütte bulunmuş olan üçüncü taraflara aktarır.

Buna ek olarak ZEISS yasal veya resmi bir karara uymak adına bilgilerinizi ve ilgili verilerinizi açıklamak zorunda kalabilir. Benzer şekilde bilgilerinizi yasal taleplerde bulunmak veya yasal taleplere karşı savunma amacıyla kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Başka bir şirketle birleşme veya şirketi devralma durumunda verilerinizi potansiyel veya güncel alıcılara açıklamak veya transfer etmek gerekebilir. Bu durumda ZEISS mümkün olan en yüksek seviyeli veri korumasını sağlayacak ve yasal gerekliliklere uygun şekilde hareket edecektir.

Veri güvenliği ile ilgili bilgi

ZEISS bize internet üzerinden sağlamış olduğunuz bilginin gizli bir şekilde muamele görmesinin ve korunmasının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Veri güvenliği web sitelerimizde ciddi önceliğe sahip bir konudur. Bu nedenle online güvenlik önlemlerimizin etkin olmasını sağlamak için çok büyük çaba harcadık. Bu nedenle ZEISS web siteleri ile önemli veri trafiği şifrelenmiş durumdadır. ZEISS bu şifreleme teknolojisini sürekli teknolojik gelişmelere paralel olarak güncellemeye gayret etmekte ve bu sayede bize internet üzerinden göndermiş olduğunuz bilgilerin gizli bir şekilde işlenmesini garanti etmeye çalışmaktadır.

Bir web sitesinin yararlılığını ölçmek, onu özelleştirmek veya web sitesi içerisindeki navigasyonu basitleştirmek için değişik teknolojiler kullanıyoruz. Çerezler bu teknolojilerden bir tanesidir. Bir çerez bir web sitesinin tarayıcınıza gönderdiği bir veri elemanıdır. Çerez sisteminizde, sisteminizi tanımlayan belirleyici bir bilgi parçası olarak sisteminizde kayıt edilir.

Ziyaretçilerin IP adresleri web sitelerimizde arızaların analiz edilmesi, web sitesinin yönetimi ve demografik bilgilerin toplanması için kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adreslerini ve gerekli olduğunda bize bu web sitesinde veya başka bir şekilde sağlamış olduğunuz bilgileri web sitelerimizin hangilerinin ziyaret edildiğini ve hangi konuların ziyaretçilerimizin ilgisini çektiğini tespit etmek için kullanıyoruz.

Tarayıcıların çoğu artık çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmış durumdadır. Ancak çerez kullanımını tarayıcınızın ayarları veya aşağıda tarif edilen "Bu Sitedeki Çerezlerle İlgili Seçimleriniz" fonksiyonu ile sınırlandırabilirsiniz. Çerezler web sitelerimizdeki pek çok fonksiyonu kullanılabilir hale getirdiğinden çerezleri kabul etmenizi tavsiye ediyoruz. Çerezleri kabul etmemek web sitelerimizdeki gerekli fonksiyonları aksatabilir.

Web analizi

ZEISS Google Analytic istatistiklerini ve değerlendirme programlarını kullanarak ZEISS web sitelerine erişimi istatistiksel olarak değerlendirir. Bu veriler anonimdir ve belirli bir şahsa varacak şekilde takip edilemez. Kaydedilen bu bilgi sadece web sitesi kullanımı ile ilgili raporlar türetmek için kullanılır. Bu raporlar web sitelerimizin sunduklarını sürekli olarak değerlendirmemize ve geliştirmemize yardımcı olmaktadır.

Kullanıcı profillerini oluşturmak ve sürekli olarak güncel tutmak için yazılımlar kullanıyoruz. Bunu yapmak için web sitesinde izleme amaçlı olarak çerezler kullanılmaktadır. Bilinmeyen ziyaretçiler anonim kullanıcılar olarak kayıt edilmektedir.

Bazen yeniden hedefleme yöntemini kullanıyoruz. Yeniden hedefleme ile bir web sitesi kullanıcısı işaretlenir ve bu sayede başka web sitelerinde müşteriye özel bilgiler ile hedeflenebilir. Bu veri belirli bir kişiye ulaşacak şekilde izlenmek zorunda değildir ve ekran ayarları üzerinden istendiği zaman devre dışı bırakılabilir.

Google Analytics web sitesi kullanımınızın analiz edilmesini mümkün kılan çerezler kullanır. Kural olarak sizin bu web sitesini kullanımınız ile ilgili olarak çerez tarafından elde edilmiş olan bilgi saklanmak üzere ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilmektedir. Ancak IP adresiniz Google tarafından ayıklanacaktır - IP anonimleştirme web sitesinde etkinleştirilmiş ise. Bu AT üye devletleri ve Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşmasına taraf olan diğer devletler için geçerlidir. Sadece istisnai durumda IP adresinin tamamı ABD'deki Google sunucularından birine iletilecek ve kısaltılacaktır. Bu web sitesi operatörü tarafından böyle hareket etmek üzere onaylandığında Google bu bilgiyi web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında rapor oluşturmak ve web sitesi operatörüne web sitesi kullanımı ve internet kullanımı hakkında farklı hizmetler sunmak üzere kullanacaktır. Google diğer verileri tarayıcınız tarafından sunulmuş olan IP adresi ile Google Analytics kapsamında birleştirmeyecektir. Yazılım ayarlarınızı ilgili şekilde düzenleyerek çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmayı tercih ettiğinizde bu web sitesinin fonksiyonlarının tamamından yaralanamayabileceğinizi de dikkate almanızı rica ederiz. Buna ek olarak, Google'nin çerezler tarafından oluşturulmuş olan verileri ve web sitesi kullanımınız ile ilgili bilgileri yakalamasını ve işlemesini (IP adresiniz dahil) aşağıdaki linkten temin edebileceğiniz sunucu eklentisini indirip kurarak engelleyebilirsiniz, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sosyal eklentilerin kullanılması

Bazı ZEISS web siteleri aşağıdaki butonları içerir:

SocialMediaIconslocked

Bu butonlar, web sitesinde görüntüleniyorsa, Facebook, Google+ veya Twitter sunucuları ile herhangi bir bağlantı kurmaz. Bir bağlantının etkinleştirilmesi ve Facebook, Google+ ve Twitter ile iletişimin oluşturulması için öncelikle butonlar üzerine tıklayarak onay vermeniz gerekmektedir.

Hali hazırda seçmiş olduğunuz bir sosyal medya ağına giriş yaptıysanız bu başka bir pencere açılmadan gerçekleştirilir. Bu transfer doğrudan gerçekleştiğinden transfer edilen veri ile ilgili herhangi bir bilgi toplamıyoruz. Transfer edilen her şey ilgili siteyi onaylamış olmanızın bir sonucudur. Eğer Facebook veya başka bir sosyal medya servisine aynı zamanda giriş yapmış durumdaysanız bu bilgi sosyal medya hesabınıza atanır ve dolayısıyla sizinle bir birey olarak bağlantılı hale gelir.

Kişisel verilerinizin Facebook, Google+ ve Twitter tarafından kullanımı ve saklanması hakkında detaylı bilgi için bu sosyal medya kanalları ile doğrudan iletişim kurmanız tavsiye edilir. Benzer şekilde sosyal eklentileri tarayıcınız üzerinden eklentiler kullanarak bloke etmeniz mümkündür.

Yasal not

ZEISS domainleri altında yayınlanan bilgiler ülkenizde tanıtılmayan ve kullanıma sunulmayan ürün ve hizmetlerle ilgili referanslar içerebilir. Bu türden bilgiler ZEISS'ın bu ürün ve hizmetleri gelecek bir tarihte ülkenizde sunma niyetinin olduğunu ima etmez. Gerekli olması halinde bu ürün ve hizmetlerin mevcudiyeti ile ilgili olarak yerel satış organizasyonunuz ile temas kurabilirsiniz. Size memnuniyetle yardımcı olacaklardır. Ürünlerin ve hizmetlerin web sitemizde sunuluyor olması bağlayıcı bir satış vaadi oluşturmaz.

Eğer ücretsiz olarak indirmek üzere yazılım sunuluyorsa ZEISS yazılımın indirilmesinden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar konusunda sorumluluk kabul etmez. Yazılımın indirilmesi ve kullanımı tüm risk sadece kullanıcıya ait olmak üzere ve herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmeksizin gerçekleştirilir. Bunun istisnası ZEISS tarafından herhangi bir kasıt veya ciddi ihmalin söz konusu olmasıdır.

Bazı yerlerde üçüncü taraf web sitelerinden bahsediyor ve bunların linklerini paylaşıyoruz. Bunu sadece ilgili sağlayıcının ciddiyetinden tam olarak emin olduğumuzda yapıyoruz. Ancak ZEISS bu web sitelerinin veri koruma ihmallerinden veya içeriklerinden sorumlu değildir ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu harici linkler aşağıdaki ikon ile sembolize edilmektedir:

 

ZEISS web sitesinin içerikleri ve tasarımı ile ilgili tüm hakların sahibidir ve bunları saklı tutmaktadır. Web sitelerimizin ve markalarımızın kapsamında yer alan fikri mülkiyetler korunmaktadır. Web sitelerimizde yer alan metinler, resimler ve grafikler ve bunların düzenlemesi vs., aynı şekilde animasyonlar ve yazılımlar telif hakkı kanununa ve diğer koruyucu yasalara tabidir. Bunların kısmen veya tamamen kopyalanması, tercüme edilmesi veya tekrarlanması önceden yazılı iznimiz alınmadığı müddetçe yasaktır. Bu web sitesi, fikri mülkiyetin kullanımı için herhangi bir lisans vermemektedir. ZEISS web sitelerini dilediği zaman ve önceden ihbarda bulunmadan değiştirme, askıya alma veya kapatma hakkını saklı tutmaktadır.

Web sitelerimizin içeriklerinin dikkatli bir şekilde derlenmiş olmasına rağmen bunların doğrulukları, tamlıkları, kesinlikleri veya bunlara kesintisiz erişim konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu bağlamda yasal olarak izin verilebilir ölçüde web sitemizin kullanımından veya web sitesinde kullanıma sunulan bilgiler ile bağlantılı olarak meydana gelen kazanç kayıpları da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı kayıplar ile ilgili sorumluluk kabul etmiyoruz. Sağlanmış olan bilgiyi değiştirme veya tamamlama ve bunu dilediğimiz zaman yapma hakkını saklı tutuyoruz.

© Carl Zeiss AG – Son değişiklik: Nisan 2016

Web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerezler, web siteleri tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler yaygın kullanılmaktadır ve sayfaların en iyi şekilde gösterilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur. Sayfalarımızı kullanarak bunu kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla