Back To Top

İletişim

Bizim veri koruma politikası hakkında herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa, lütfen bize datap rivacy @zeiss .com 

e-postası ile ulaşınız.

Veri Koruma Beyanı ve Yasal Not

Uygulama alanı

Bu veri koruma beyanı ve yasal not bu web sitesi ve domainleri için geçerlidir. Aynı şekilde, örneğin ulusal yasalar, değişen veri koruma beyanları ve yasal notlar nedeniyle, Almanya dışında bulunan ZEISS şirketleri web siteleri ve domainleri için başka veri koruma beyanları ve yasal notlar geçerli olmadığı müddetçe, bunlar ZEISS'ın sahip olduğu tüm web siteleri ve domainleri için geçerlidir. Bu nedenle lütfen ziyaret ettiğiniz tüm ZEISS web sitelerinin veya kullandığınız programların ilgili veri koruma beyanlarını ve yasal notlarını dikkate alın.
Bazı durumlarda ZEISS web siteleri bu veri koruma beyanının ve yasal notun geçerli olmadığı üçüncü tarafların, ZEISS olmayan şirketlerin web sitelerine bağlayan linkler içerebilir.

Genel veri koruma standardı

ZEISS küresel çapta faaliyette bulunan ve sınırları aşan ve yasal anlamda birbirinden bağımsız şirketlere, iş süreçlerine, yönetim yapılarına ve teknik sistemlere sahip olan bir şirketler topluluğudur.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bazı durumlarda özel bir yapıya sahip olan veriler toplanabilir. Bu beyanda ZEISS şirketlerinin web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ne tür kişisel bilgileri topladığını ve bunları ne şekilde kullandığımızı belirtiyoruz.

Kişisel bilgilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel bilgilerinizin işlenmesi tamamen geçerli olan yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, kişisel bilgilere yönelik yaklaşımımız mümkün olan en büyük oranda şeffaflık, seçme hakkının dikkate alınması, erişim hakları ve kişisel bilgilerin aktarımı ve yasal bir şekilde işlenmesi ile ilgili en geniş olanakları sağlayan AT veri koruma prensiplerini esas almaktadır.

Her bir ZEISS şirketi geçerli olan veri koruma yasalarına uymaktadır, örneğin Almanya'da bulunan ZEISS şirketleri ve bağlı şirketleri Alman Federal Veri Koruma Kanununu (BDSG) uygulamaktadır. Buna ek olarak kişisel bilgilerin kullanımı grup içindeki tüm ZEISS şirketleri için bir şirket direktifi dahilinde belirlenmiştir. Bu ZEISS şirket direktifi, kişisel verileri işleyen ve kullanan ZEISS şirketlerinde verilerinizin titiz ve geçerli yasalara uygun bir şekilde muamele görmesini garanti etmektedir. Aynı zamanda personelimizi herhangi bir web sitesinde kişisel bilgilerin talep edildiği her durumda veri koruma kurallarımızı dikkate alma ve bunlara uygun davranma konusunda eğittik.

Kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve transferi

ZEISS size kişisel bilgileriniz üzerinde mümkün olduğunca geniş bir kontrol sağlamayı amaçlamaktadır. Normalde, ZEISS web sitelerine herhangi bir kişisel veri sunmadan erişebilirsiniz.

Ancak ZEISS web sitelerinin belirli alanlarında bize siteyi geliştirmek ve sizinle iletişimde kalabilmemizi sağlayacak kişisel bilgileri bizimle paylaşmanız talep edilir. Vermiş olduğunuz tüm kişisel bilgiler gizli bilgi olarak muamele görür ve sadece sizin ile ZEISS arasındaki ilişki kapsamında kaydedilir ve işlenir.

Kişisel bilgileriniz önceden sizin onayınız alınmadan üçüncü taraflara pazarlama amacıyla iletilmez, yayınlanmaz ve başka bir şekilde kullanımlarına sunulmaz.
Ancak, hizmetlerimizle ilgili koşulların bir parçası olarak bilgileriniz belirli koşullar altında örneğin iş partnerlerimiz veya bilgi işlem hizmet sağlayıcıları gibi sipariş işleme sürecine dahil olan üçüncü taraflara iletilebilir. Kişisel bilgilerin bu üçüncü taraflara transferinde kendimizi söz konusu hizmetin verilmesi için gerekli olan bilgiler ile kısıtlıyor ve bu bilgi transferi işleminin gerekli olan veri güvenliği koşulları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirildiğini garanti altına alıyoruz. ZEISS şirketleri bilgilerinizi sadece geçerli olan yasalara uygun bir şekilde veri koruması sağlayan ve kişisel bilgilerinizi geçerli olan yasalara uygun bir şekilde işlemeyi esas almış olan üçüncü taraflara iletecektir.

Buna ek olarak, ZEISS bilgilerinizi ve ilgili verileri yasal veya resmi bir talimata uymak üzere paylaşmak zorunda kalabilir. Benzer şekilde, bilgilerinizi yasal taleplerde bulunmak veya yasal taleplere karşı savunma yapmak üzere kullanma hakkımızı da saklı tutuyoruz.

Başka bir şirketin devralınması veya başka bir şirketle birleşme durumunda verilerinizin potansiyel veya güncel alıcılara bildirilmesi veya transfer edilmesi gerekli olabilir. Bu durumda ZEISS mümkün olan en yüksek seviyeli veri korumasını sağlayacak ve yasal gerekliliklere uygun şekilde hareket edecektir.

Veri güvenliği ile ilgili bilgi

ZEISS bize internet üzerinden sağlamış olduğunuz bilginin gizli bir şekilde muamele görmesinin ve korunmasının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Veri güvenliği web sitelerimizde ciddi önceliğe sahip bir konudur. Bu nedenle online güvenlik önlemlerimizin etkin olmasını sağlamak için çok büyük çaba harcadık. Örneğin, ZEISS alışveriş siteleri şifreleme için Secure Socket Layer (SSL) teknolojisini kullanmaktadır. Kredi kartı numarası gibi ticari açıdan geçerli olan bilgileri soran web siteleri genelde bu bilgileri SSL teknolojisi ile şifrelenmiş olarak transfer etmektedir. ZEISS bu şifreleme teknolojisini sürekli teknolojik gelişmelere paralel olarak güncellemeye gayret etmekte ve bu sayede bize internet üzerinden göndermiş olduğunuz bilgilerin gizli bir şekilde işlenmesini garanti etmeye çalışmaktadır.

Şu anda, çerezler ZEISS'ta sadece teknik açıdan gerekli veya web kullanıcısı tarafından talep edildiğinde, örneğin korumalı web sitelerinde yetkilendirmelerde bulunmak için kullanılmaktadır. Çerezler sabit diskinizde geçici olarak depolanan küçük dosyalardır. Çerezlerde depolanan bilgiler örneğin navigasyonu mümkün kılmak için kullanılmaktadır ve bazı durumlarda web sitelerini daha kullanıcı dostu bir hale getirmeye yardımcı olabilmektedir. Tarayıcıların çoğu artık çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmış durumdadır. Ancak tarayıcınızı çerezleri kısıtlayacak veya aldığı çerezler konusunda uyarılar görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret esnasında IP adresleri kayıt edilmektedir. IP adresleri arızaların analiz edilmesi, web sitesinin yönetimi ve demografik bilgilerin toplanması için kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adreslerini ve gerekli olduğunda bize bu web sitesinde veya başka bir şekilde sağlamış olduğunuz bilgileri web sitelerimizin hangilerinin ziyaret edildiğini ve hangi konuların ziyaretçilerimizin ilgisini çektiğini tespit etmek için kullanıyoruz.

Web analizi

ZEISS Urchin ve Google Analytics istatistik ve değerlendirme programlarını ZEISS web sitelerinin erişimini istatistiksel olarak değerlendirmek için kullanmaktadır.

ZEISS web sitelerinin kullanımı esnasında sunucu kayıt dosyalarında oluşturulan ve kaydedilen veri Urchin kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu veriler anonim olarak saklanmaktadır ve belirli bir şahsa varacak şekilde takip edilemez. Kaydedilen bu bilgi sadece web sitesi kullanımı ile ilgili raporlar türetmek için kullanılır. Bu tür raporlar bize web sitelerimizin sunduklarını analiz etme ve sürekli olarak iyileştirme konusunda yardımcı olmaktadır.

Urchin web analizi sırasında elde edilen veriler sadece trendler ve istatistikler için analiz edilmekte ve sonra silinmektedir.

Web sitelerimizde Marketo Inc. teknolojileri pazarlama ve iyileştirme amaçları için veri toplamak ve kaydetmek üzere kullanılmaktadır. Marketo web sitesi kullanımını takip etmek için çerezler kullanmaktadır. Bu veri kullanım profillerini bir rumuz altında oluşturmak üzere kullanılmaktadır. Bilinmeyen ziyaretçiler anonim kullanıcılar olarak kayıt edilmektedir. Marketo'nun veri gizliliği ve veri toplama politikaları ile ilgili bilgilere http://www.marketo.com/privacy.phpüzerinden ulaşabilirsiniz.

Google Analytics sizin web sitesini kullanımınızı analiz etmeyi mümkün kılan çerezler kullanmaktadır. Kural olarak sizin bu web sitesini kullanımınız ile ilgili olarak çerez tarafından elde edilmiş olan bilgi saklanmak üzere ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilmektedir. Ancak IP adresiniz Google tarafından ayıklanacaktır - IP anonimleştirme web sitesinde etkinleştirilmiş ise. Bu AT üye devletleri ve Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşmasına taraf olan diğer devletler için geçerlidir. Sadece istisnai durumda IP adresinin tamamı ABD'deki Google sunucularından birine iletilecek ve kısaltılacaktır. Bu web sitesi operatörü tarafından böyle hareket etmek üzere onaylandığında Google bu bilgiyi web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında rapor oluşturmak ve web sitesi operatörüne web sitesi kullanımı ve internet kullanımı hakkında farklı hizmetler sunmak üzere kullanacaktır. Google diğer verileri tarayıcınız tarafından sunulmuş olan IP adresi ile Google Analytics kapsamında birleştirmeyecektir. Yazılım ayarlarınızı ilgili şekilde düzenleyerek çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmayı tercih ettiğinizde bu web sitesinin fonksiyonlarının tamamından yaralanamayabileceğinizi de dikkate almanızı rica ederiz. Buna ek olarak, Google'nin çerezler tarafından oluşturulmuş olan verileri ve web sitesi kullanımınız ile ilgili bilgileri yakalamasını ve işlemesini (IP adresiniz dahil) aşağıdaki linkten temin edebileceğiniz sunucu eklentisini indirip kurarak engelleyebilirsiniz, link  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sosyal eklentilerin kullanılması

Bazı ZEISS web siteleri aşağıdaki butonları içerir:

SosyalMedyaİkonlarıKilitli

Bu butonlar, web sitesinde görüntüleniyorsa, Facebook, Google+ veya Twitter sunucuları ile herhangi bir bağlantı kurmaz. Bir bağlantının etkinleştirilmesi ve Facebook, Google+ ve Twitter ile iletişimin oluşturulması için öncelikle butonlar üzerine tıklayarak onay vermeniz gerekmektedir. Etkinleştirilmiş butonlar aşağıdaki resim sayesinde algılanabilir:

SosyalMedyaButonlarıKilitliDeğil

İkinci bir kez tıkladığınızda tavsiyeniz iletilir. Hali hazırda seçmiş olduğunuz bir sosyal medya ağına giriş yaptıysanız bu başka bir pencere açılmadan gerçekleştirilir. Bu transfer doğrudan gerçekleştiğinden transfer edilen veri ile ilgili herhangi bir bilgi toplamıyoruz. Transfer edilen her şey ilgili siteyi onaylamış olmanızın bir sonucudur. Eğer aynı zamanda Facebook veya başka bir sosyal medya servisine giriş yapmış durumdaysanız, bu bilgi sosyal medya hesabınıza atanır ve bu nedenle bir birey olarak sizinle ilişkilendirilir.

Bundan sonraki kullanım ve kişisel bilgilerinizin Facebook, Google+ ve Twitter tarafından kaydedilmesi ile ilgili bilgi için doğrudan bu sosyal medya kanalları ile temas kurmanız tavsiye edilir. Benzer şekilde sosyal eklentileri tarayıcınız üzerinden eklentiler kullanarak bloke etmeniz mümkündür.

Yasal not

ZEISS domainleri altında yayınlanan bilgiler ülkenizde tanıtılmayan ve kullanıma sunulmayan ürün ve hizmetlerle ilgili referanslar içerebilir. Bu türden bilgiler ZEISS'ın bu ürün ve hizmetleri gelecek bir tarihte ülkenizde sunma niyetinin olduğunu ima etmez. Gerekli olması halinde bu ürün ve hizmetlerin mevcudiyeti ile ilgili olarak yerel satış organizasyonunuz ile temas kurabilirsiniz. Size memnuniyetle yardımcı olacaklardır. Ürünlerin ve hizmetlerin web sitemizde sunuluyor olması bağlayıcı bir satış vaadi oluşturmaz.

Eğer ücretsiz olarak indirmek üzere yazılım sunuluyorsa ZEISS yazılımın indirilmesinden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar konusunda sorumluluk kabul etmez. Yazılımın indirilmesi ve kullanımı tüm risk sadece kullanıcıya ait olmak üzere ve herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmeksizin gerçekleştirilir. Bunun istisnası ZEISS tarafından herhangi bir kasıt veya ciddi ihmalin söz konusu olmasıdır.

Bazı yerlerde üçüncü taraf web sitelerinden bahsediyor ve bunların linklerini paylaşıyoruz. Bunu sadece ilgili sağlayıcının ciddiyetinden tam olarak emin olduğumuzda yapıyoruz. Ancak ZEISS bu web sitelerinin veri koruma ihmallerinden veya içeriklerinden sorumlu değildir ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu harici linkler aşağıdaki ikon ile sembolize edilmektedir:

 

ZEISS web sitesinin içerikleri ve tasarımı ile ilgili tüm hakların sahibidir ve bunları saklı tutmaktadır. Web sitelerimizin ve markalarımızın kapsamında yer alan fikri mülkiyetler korunmaktadır. Web sitelerimizde yer alan metinler, resimler ve grafikler ve bunların düzenlemesi vs., aynı şekilde animasyonlar ve yazılımlar telif hakkı kanununa ve diğer koruyucu yasalara tabidir. Bunların kısmen veya tamamen kopyalanması, tercüme edilmesi veya tekrarlanması önceden yazılı iznimiz alınmadığı müddetçe yasaktır. Bu web sitesi, fikri mülkiyetin kullanımı için herhangi bir lisans vermemektedir. ZEISS web sitelerini dilediği zaman ve önceden ihbarda bulunmadan değiştirme, askıya alma veya kapatma hakkını saklı tutmaktadır.

Web sitelerimizin içeriklerinin dikkatli bir şekilde derlenmiş olmasına rağmen bunların doğrulukları, tamlıkları, kesinlikleri veya bunlara kesintisiz erişim konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu bağlamda yasal olarak izin verilebilir ölçüde web sitemizin kullanımından veya web sitesinde kullanıma sunulan bilgiler ile bağlantılı olarak meydana gelen kazanç kayıpları da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı kayıplar ile ilgili sorumluluk kabul etmiyoruz. Sağlanmış olan bilgiyi değiştirme veya tamamlama ve bunu dilediğimiz zaman yapma hakkını saklı tutuyoruz.

 

© Carl Zeiss AG – Son değişiklik: Mart 2015

Web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerezler, web siteleri tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler yaygın kullanılmaktadır ve sayfaların en iyi şekilde gösterilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur. Sayfalarımızı kullanarak bunu kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla

OK